🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wodetzky
következő 🡲

Wodetzky József (Versec, Temes vm., 1872. márc. 15.–Bp., 1956. márc. 17.): csillagász, egyetemi tanár. – A temesvári piar. gimn-ban éretts., a bpi és a párizsi egy-en végzett, Bpen bölcsész dr. 1908: a bpi egy. Földrengési Int-e asszisztense, 1912–23: a Kozmográfiai Int. tanárs-e, majd adjunktus. 1914: a bpi egy. az elméleti csillagászat mtanárává képesítette. 1923/34: a debreceni egy. orvosi karán a fiz. ny. r. tanára és a Fizikai Int. ig-ja, 1928–30: az orvosi kar dékánja. A bölcs. karon is a fiz. előadója. Megszervezte és megalapította a debreceni csillagvizsgálót. 1934. VII. 18–1943. VI. 30: nyugdíjazásáig a bpi egy. csillagászattan ny. r. tanára és a Csillagászati Int. ig-ja. – 1918: a SZIA IV. o. tagja, tagságáról a kommün idején lemondott, de annak bukása után ezt visszavonta; 1938–43: a IV. o. elnöke, 1940: tb. tagja. Tass Antallal együtt 1924: megszervezte a Stella Csillagászati Egyes-et, 1932–43: a Termtud. Társ. csillagászati szako. elnöke. ~ állította össze a Révai nagy lex. csillagászati részét. A M. Külügyi Társ. és a M. Nemz. Szöv. alapító tagja. Elméleti csillagászattal, a 3 és többtest problémával, a relativitás elméletének csillagászattal kapcsolatos bírálatával foglalkozott. 1955: a matematikai tud. kandidátusa. – M: A 3 test problémája és a zéta caucri rendszere. Bp., 1909. – Üstökösök. Uo., 1910. (Népszerű termtud. kvt. 1.) – A hold mozgás variációja. 1–2. r. Uo., 1911. (Klny. Mat. és Phys. Lapok) – Népszerű asztrofizika. Írta Julius Scheiner. Ford. Uo., 1916. – A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája. Uo., 1923. (SZIA Mennyiség és Termtud. o. felolv. I. 8.) – Az éterről. Uo., 1927. (Klny. Stella Alm. 1928) – A világegyetem szerkezete. Uo., 1927. (Szt István kv-ek 50.) – Tájékozódás a csillagos égen. Uo., 1936. (A termtud. elemei 3.) – A csillagos ég. Szerk. Uo., 1938. (A term. világa 1.) – A világegyetem bölcselete. Előad. többekkel. Uo., 1938. (Szt Tamás kvt. 3.) – Az égitestek mozgása, kozmologia és kozmogonia. Uo., 1939. – Csillagos esték. Tájékoztató a csillagos égen... Uo., 1940. – A csillagok és a mindenség. Uo., 1947. – A csillagok világából. Uo., 1947. – Tass Antallal szerk. 1925–32: a Stella csillagászati egyes. almanachja 8 köt-ét. T.E.

SZIA Értes. 1920:78. – Szentpétery 1935:677. – Ker. m. közél. alm. II:1193. – SZIA tagajánl. 1940:29. – Detre László: ~ irod. működése. Bp., 1942. (Klny. Csillagászati Lapok) – M. Nemz. 1956. III. 22. – Csillagok Világa 1956:85. – MÉL II:1050. – Varga 1967:252.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.