🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wirth
következő 🡲

Wirth Gyula (Brezovica, Verőce vm., 1862. dec. 14, – Bp., 1931. dec. ): főgimn. tanár. – Középisk. Pécsett végezte, a bpi Tud.egy. 1887: lat–gör. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1886: a nagybecskereki főgimn. s.tanára, 1888: a besztercebányai kir. kat. főgimn. h., 1890. VIII. 14: r. tanára, 1895: a bpi I. ker. áll. (Verbőczy) főgimn., 1909: a Szt István gimn., 1924–25: nyugdíjazásáig a Mátyás kir. gimn. tanára. – Cikkei: Nagybecskereki főgimn. ért. (1888: Nehány szó Catullus születési évéről), Hercules (1896), M. Paed. (1898): EPhK (1899, 1906, 07) – M: Egy hang a Lesbiakérdés jelen állásához. Dri értek. Nagybecskerek, 1886. – Catilina összeesküvése. Írta C. Sallustius R Dispus. Ford. Kazinczy Ferenc. A fordítást kidolgozta, bev. és jegyz. ellátta. Uo., 1901. (M. kvtár 268. sz.) – Cornelii Nepotis Vitae. Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus. Magyarázta. Bp., 1900. (Lat. és gör. classikusokhoz való praeparatio 47., 49., 51., 53., 58. sz.) – Szemelvények Quintus Horatius Flaccus műveiből. Összeáll., bev., magyarázatokkal és jegyz. ellátta. Uo., 1902. (Jeles írók isk. tára LXXV. köt.) (2., lényegében változatl. kiad. 1908; 5. lényegesen röv. kiad. 1923. (Jeles írók iskolai tára 75.); új lny. 1926; 6. bőv. kiad. [1929] Sorozaton kívül; új lny. [1937], új lny. [1940]) – Cornelius Tacitus Julius Agricolának életéről és erkölcseiről. Ford., bev. és jegyz. ellátta. Uo., 1903. (M. kvtár 346.) – Szemelvények P. Vergilius Maro Aeneiséből. Összeáll., bev. és jegyz. ellátta. Uo., 1904. (Gör. és lat. remekírók jegyzetes isk. gyűjtem.) (új lny. 1910; 6. bőv. kiad. [1928], utánnyomásai 1930–39) – Stílusgyakorlatok Liviushoz és Vergiliushoz. A gimn. 6. oszt. sz. összeáll. Szabó Gy. Ivánnal és Kálmán Jánossal. Uo., 1906. (Latin stílusgyakorlatok. Gyakorlókvek a gimn. latin auctorokhoz. 4. köt.) – Stílusgyakorlatok Sallustiushoz, Cicerohoz és Vergiliushoz. A gimn. 7. oszt. sz. Burián Jánossal, Kara Győzővel és Székely Istvánnal. Uo., 1908. (Latin stílusgyakorlatok. Gyakorlókvek a gimn. latin auctorokhoz. 5. köt.) – Kis latin nyelvkv. Atkinson H. W.–Pearce J. W. E. latin olvasókve alapján szerk.: Geréb József és Morvay Győző. (A 2. kiad. átd. Geréb Józseffel) Uo., 1913. – 88

Wutz 1887:98. – Rajner 1893:22. – Besztercebányai kat. főgimn. ért. 1896:275. – Kalmár 1907:21. – Szinnyei XIV:1589. – Barthos–Csetri 1923:70., 1925:26. – Baumgartner 1927:88. – M. társ. lex. 1931:240. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)  

Wirth Gyula (*Kassa, Abaúj vm., 1881. júl. 1. ): építészmérnök. – R. k. Szülők: József építőmester, Schlotthauer Vilma; fia Gyula (1911–) hírlapíró. – A középisk. Kassán és Lőcsén végezte, a bpi József műegy. építészmérnöki okl. szerzett. Olaszo-ban és Au-ban járt tanulmányúton. 1904-: építészi irodát nyitott és építőmesterként önállóan dolgozott. Tp-okat és bérházat, Lőcsén ppi leányisk. és internátust, Kassaújfalun tp-ot épített. 1912: az Építőiparosok Szöv. kassai eln-e. 1919. XI: az Orsz. Ker.szoc. Párt egyik kassai alapítója, melynek 1920-: majd az Egyesült M. Párt K-szl-i körzetének üv. ig-ja, Kassa város képviselőtestületének és tanácsának, s a Közművek igazg. tagja, a Kat. Egyházközs. tanácstagja. 1938 őszén Kassán a M. Nemz. Tanács egyik alapítója és eln-e. a Kereskedelmi és Iparkamara eln., az Építkezési és Faipari RT. ig. eln-e, a kassai Ipari Hitelszövetk. aleln. – Írásai: Pesti Napló (1916: cikkek az oláh frontról) 88

Ker. m. közél. alm. 1940. II:1192. – Fedinec 2002:58. – Tóth–Filep 2000. IV:13. – Angyal Béla : Érdekvédelem és önszerveződés. Galánta–Dunaszerdahely, 2002:114.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.