🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Winter
következő 🡲

Winter Ágoston (Pest, 1834. szept. 30.–Pozsony, 1900. jún. 25.): kanonok, rektor. – A gimn-ot Pesten, a teol-t Esztergomban végezte. 1857. X. 20: pappá szent. Nyergesújfaluban kp., 1858: Pesten hitokt., 1867: a Pázmáneum spirituálisa. 1869: Pest–Belvárosban kp. 1885. IX: a Pázmáneum lelki ig-ja, vicerectora, 1889–1901: rektora. 1890: esztergomi tb. knk., 1899. XI. 5: a pozsonyi társaskápt. knk-ja és a pozsonyi Szt Imre Szemin. rektora. – Cikkei: Katholikus Kérdések (1874: Lateau Aloysia), Havi Füzetek (1875: Recipe. Klny is; A XIX. század parfümé; Egy financiális gondolat. 1876: Tizenkét óra. Assisi és Pourwourville. Török paedagogia. 1877: Tisztelgés IX. Pius p. és királynál. 1878: Éljen Malinkredt Ármin emléke. Monte Cavallon, 1879: Rókavadászat. Az érzékenyek Klny-k is), Religio (1878. II: 26. sz. Egy kegyhely; II: 41. sz. S. Geremia; II: 47. sz. Et glória eius in te videbitur; 1883: Szentföldi emlékek 1881-ből, Klny. is; 1884: Római emlékek, Klny. is; 1885: Istriai emlékek, Klny. is; 1886 I:10. sz. Római sz. Franciska; II: 7/9. sz. Rómából - Betlehembe; Egy augusztusi reggelen, Klny. is; 1887. I: 1. sz. Egy beteglátogatás, Klny. is; I: 49. sz. Apuliai emlékek; Emlékek a «gloire» országából, 1888: I: 17/19. sz. Emlékek a m. határról, Klny. is; II: 1. sz. Fiumei emlékek; 1889: II: 1/2. sz. Bajcsi emlékek; 1895: Mugnanói emlékek; Emlékek Pompeji völgyéből; 1898: Salernói emlékek), M. Sion (1885: 659. A Porta Pián inni és túl. Klny. is) – M: Könyvecske. Arany –, vagy: az alázatosság útján a ker. tökéletességre vezető kalauz. Bp., 1902. (névtelenül, írásaiból a Havi Füzetek kiadóhiv.) – Bpen 1875. XII.–1879. XII: Havi Füzetek irod. folyóir. szerk. és kiadója. Be.M.–88

Szalády 1884:75. – Zelliger 1893:555. – Schem. Strig. 1900:266., 1901:296. – Szinnyei XIV:1582. – Beke 2008:811. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Winter Johann, Michael (†Pécs, 1780 k.): harangöntő. – 1768–80 (?): Pécsett dolgozott. P.P.

Winter Tamás, OESA (†1430. júl. 12.): megyéspüspök. – A MA-ban 1405. VIII. 31: vál., 1405. X. 18–1430. VII. 12: tényl. zenggi mpp. A kir. okl-ekben 1405. XII. 28: a szék üres, de XI. 24: ~t vál. pp-ként jelölik. Az imolai pp., Assisi Miklós p. áthelyezése a zenggi ppségre okozott zavarokat, hiszen őt Zsigmond kir. nem ismerte el, s vele szemben az általa kinevezett ~t támogatta. A p. 1410. VIII. 27: Assisi Miklóst elmozdítva ~t erősítette meg a zenggi ppségben. 1419: vsz. p. kinevezéssel György is zenggi pp., de Zsigmond nem ismerte el, hasonló sorsa lett az 1426–27: Gamsnál zenggi pp-ként említett Konrádnak és 1428: Henrik OSB-nek is. Györgyöt, Konrádot s Henriket a m. kir. okl-ek nem említik. A zenggi ppi szék 1431. II. 20–1432: üres, ~ utóda 1434. VII. 25: Dominis János. T.E.

Mendlik 1864:120. (1411: ~, 1420: György, 1420: ~, 1427–28: Konrád; 1428: Henrik, 1432: ~ a pp.) – Gams 1873:389. (17, 19, 21.) (1411. VIII. 27: ~, 1419: György, 1424 k. ~, 1426–27: Konrád, 1428: Henrik, 1430 k.–†1431: ~ a pp.) – Eubel I:451; II:261. – Fraknói 1895:522. – Schem. Z–M. 1916:26. (17.) (Györgyöt, Konrádot, Henriket nem említi!)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.