🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Windsori Páduai Szent Antal Egyházközség
következő 🡲

Windsori Páduai Szent Antal Egyházközség (Ontario tart., Kanada): Nagy Dezső, detroiti plnos kezdeményezésére 1928: alakították. 1931: kb. 1900 m. élt Windsorban. Mattyasovszky János plnossal 1932: tp-ot építettek. 1941–: angol papjai voltak, akinek az Isteni Szeretet Leányai nővérek segítettek, mert nem tudtak m-ul. A nővérek énekkart is szerveztek. A németek közül is sokan ide jártak szentmisére. – 1948–82: Gáspár Márton volt a plnos. 1950: megszervezte a windsori magyarok kulturális élete számára a Mindszenty Hallt, ami a plébánia tulajdona lett. 1951: áldotta meg Cody püspök, de az ünnepi szónok →Mihalovics Zsigmond volt. Itt rendeztek egyhműv-i kiállítást, hazafias ünnepségeket a Magyar Bizottság rendezésében, amely összefogta a környék minden magyarját. Windsorban volt r. k. tp., presbiteriánus és református gyülekezet és tp., g. kat. egyházközség és tp. is. Magyar Egylet és a Magyar Rádió növelte a nyugodt közösségi életet a városban. A pléb. ökumenikus szellemben együttműködött a többi felekezetekkel. A plébániának volt Fiatalok Clubja, Katolikus Férfiak Társulata, Nőszövetsége, Magyar Iskolája, és egyhközs-i tanácsa. Karácsonyi, Anyák-napi ünnepeket rendeztek. A Rózsafüzér Társulat imádkozott az egyházközségért. 1982: ünnepelték a tp. 50 éves évfordulóját, ez évben Gáspár atya nyugdíjba ment (+1987). Rövid időre Szeder Mihály SJ jött Windsorba. – 1982–98: Töreki Ödön SJ látta el a plnosi feladatot, de a Sacred Heart pléb-n lakott. A hívek elöregedése folytán az egyhközs-i élet lelassult, s amikor Töreki atya nyugdíjba ment, Angyal Lajos, g. kat. parókus vállalta a vasárnapi magyar szentmise végzését és a szentségek kiszolgáltatását. 1990: Miklósházy Attila SJ pp, 1997: Seregély István érs-kel együtt meglátogatta a tp-ot. Plébánosai: 1927: Mattyasovszky János, 1937: Wildinger Jakab, 1938: Wesselényi Miklós, 1938: Hetényi György, 1941: Edward R. Levin, 1941: W. E. Dillon, 1948: Gáspár Márton, 1982: Töreki Ödön SJ, 1998: Angyal Lajos g. kat.  Mi.A.

EH III:835. – Miklósházy 2005:117.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.