🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wimmer
következő 🡲

Wimmer Ede József (Bécs, 1820.–Pécs, 1859. márc. 28.) karmester, zeneszerző, zenetanár. – A bécsi konzervatóriumban tanult. 1838: Blanck Frigyes német színtársulatával jött Pécsre karmesterként. Letelepedése után az ide érkező német színtársulatok karmestere. 1840: a pécsi színház színházi karmestere, magán zenetanár lett, és a polgárőrség zenekarát is irányította. 1842: kinevezeték a városi zeneiskola tanárává. 1845: megválasztották a Belvárosi tp. karnagyává, és rész vett a Pécsi Dalárda 1847-I első alapításában. Két-két rekviemje, operája mellett dalokat, egyházi műveket írt, több zenetörténeti cikke is megjelent. – Zeneművei: Requiem zenekari kísérettel Szepesy Ignác püspök halálának 10. évfordulójára. Pécs, 1849. – Requiem zenekari kísérettel Szepesy Ignác püspök halálának évfordulójára. Pécs, 1850. – Virginia. Opera. –Das Opfer der Ehre. Opera. – Garay Alajos lovászhetényi plébános verseinek megzenésítése. –  M.: Danielik Emlékkönyv 1. köt. (Az énekes szentmisének aesthetikai jelentőségéről.); 2. köt. Pest, 1852. (A karének hazánkban.) – Családi Lapok. Pest, 1852. (Dies irae.)  – Religio 1853. (Haydn Józsefről.); 1854. (Weigl Józsefről, Haydn keresztfia.)– M: Az énekművészet elemei. Röviden és érthetően előadva s kül. tek. a m. koronaországi el. isk-kra. Pest, 1856. (ném-ül: Pest, 1857) Va. D.

Szinnyei XIV:1571. (s.v. W. József Ede) – BML Zenei gyűjteménye. – Haksch 1902.– Horváth 1959. – Baranyai Helytörténetírás 1979.  – Dobos 1988. – – Somfai 1989. – Nádor 1995.

Wimmer Károly (Várpalota, Veszprém vm., 1878. aug. 28.–Pápa, 1943. júl. 23.): áldozópap, tanítónőképzői igazgató. – Veszprémben 1897: éretts., teol-t végzett, 1901. VI. 24: pappá szent. Nemesdéden kp., 1905: Veszprémben karkp., 1908: az Egyhm. Nyomda ig-ja, 1910: alkántor és sekrestyeig. 1915: m–tört. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1913–38: nyugdíjazásáig Pápán az Irgalmas Nővéreknél tanítónőképzői ig., 1916: a középisk. hittanárokat képesítő biz. tagja. 1919: p. titkos kamarás. – Cikkei: A Mi Világunk (1930:4. sz., 1931:4. sz.) – M: A pápai Ranolder Int. 1913/14–1937/38. é. értes. Szerk. Pápa, 1914–38. 88

Schem. Vesp. 1938:238. – Pfeiffer 1987:1098.

Wimmer M. Anzelm SM (20. sz.): hitszónok, lelki író. – Fölszentelt szervita áldozópapként 1929–31: Innsbruckban tanult tovább, 1943: Bpen, 1947: Egerben hitszónok. – Írásai: Utunk (1938/44) – M: A megváltás bölcsődala. Gondolatok a „Magnificat"-ról. Bp. 1939. – Az élet teljessége. Gondolatok a kat. életstílusról. Uo., 1939. – A lit. tüzében. Gondolatok a liturgikus életalakításról. Uo., 1939. – A Szt Szűz szolgálóleánya és az eucharisztia. Falconieri Szt Julianna élete. Uo., 1939. – A Boldogaszony keresztútja. Uo., 1940. – Az izzó tűz embere. Laziosi Szt Peregrin élete. Uo., 1940. – Orabo spiritu, orabo mente! Imádkozzunk lélekkel és értelemmel! Liturgikus elmélkedések a Római Misekönyv alapján az év minden napjára. 1-–5. köt. Uo. 1940-1941. – A hét szt rendalapító és műve. Uo., 1942. – A keskeny ösvény. Gyakorlati és elméleti útmutatás szerz-ek számára. Zsámbék, 1942. – A Közép-Tenger halászai között. Pucci M. Antal szervita atya élete. Bp., 1942. – Farkas Edith és életműve. Uo., 1942. – Legyünk világi apostolok! Rövid útmutatás szervezeti vezetők és munkatársak számára. Uo., 1942. – Benizi Szt Fülöp és kora. Uo., 1943. – Magyar megújhodás a Szentlélekben. Uo., 1943. (2. kiad. 1943) – Éljünk a Szentlélekben! A Szentlélek aszketikája. 1. köt. Uo., 1944. – Magyar hősiesség a Szentlélekben. Uo., 1944. – Bpen a szerviták Mária tiszteletét terjesztő hitbuzgalmi folyóir-a az Ave Maria 1938. IV.–1939. VI: fel. szerk. 88

MKA 1929:256., 1930/31:246. – Pilinyi 1943:256. Tóth 1947: 130. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)


Wimmer Mária M. Clarissa (Munkács, Ung vm., 1879. szept. 17.–Balassagyarmat, 1946. márc. 22.): szerzetesnő. – 1899. VI. 24: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1901. XI. 21: uitt tette. A zárda házt-ában dolg. Utolsó éveit a rokonainál élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.