🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wild
következő 🡲

Wild Endre, OFMConv (Arad, Arad vm., 1882. máj. 31.–Rio de Janeiro, Brazília, 1969. júl. 28.): tartományfőnök. – A középisk-t Aradon végezte, Marosvásárhelyt 1899. VIII. 30: lépett a Szt Erzsébet minorita rtar-ba. A róm. Gregorianán és 1904: Innsbruckban tanult, 1903. XII. 8: Rómában ünn. fog-at tett. 1905. XII. 23: Páduában pappá szent. Lugoson kp. és zárdai hitokt. 1911: Pancsován plnos és házfőn. 1914: kisázsiai, palesztinai és egyiptomi körutat tett, majd aradi helyőrségi lelkész. 1920: pléb. irodaig. 1922: mb. tartfőn. 1924: házfőn., majd a rtart. vagyonkezelője. 1925–29: és 1933: a sztévben, 1926: a Szt Ferenc jubileumi évben Rómába, Assisibe, Páduába, Lourdes-ba és Lorettóba vezetett zarándoklatokat. 1926: Aradon fölépítette a minorita művelődési házat, mely a Vasárnap szerkesztőségének, kiad. hiv-ának és nyomdájának is otthona lett. 1938. XII: Kézdivásárhelyre vonult vissza. 1939. IX: Brazíliába, Porto Allegrébe ment az öccséhez. Hazatérését a háború megakadályozta, a tanárok és a lpászt-ok kisegítője és 12 é. a Porto Alegre-i egyetem lelkésze, és a tanítónőképző hittanára. Az 1960-as években Rómában a Szt Péter-baz. m. gyóntatója. Utolsó éveit a Rio de Janeiro-i minorita ktorban töltötte. – 1918. VIII: átvette az Aradi Katolikus Egyházi Tudósító szerk-ét, melyet 1920. III–1938. XII: Vasárnap c-mel műv. és kritikai folyóir-tá alakított. 1923: nyomdát is szerzett, s irod., lit. és műv. cikkeket jelentetett meg. 1936: a vatikáni kat. sajtó világkiállításán okl-et nyert. 1930. IV. 8: az Erdélyi Kat. Akad. r. tagja lett. – Cikkei Krassó-Szörényi Lapok a Porto Allegre-i Idade Nova és Estudos, a Rio de Janeiro-i Revista eclesiastica Brazileira c. folyóir-ban. – Fm: Szűz Mária Iskolája. Írta Opitz Henrik. Ford. Lugos, 1910. – Az Assisi Szt Ferenc által alapított konventuális minorita r-nek Szt Erzsébet pártfogása alatt álló mo-i rtart-hoz tartozó, egykoron Segítő Szűz Máriáról, most Borromei Szt Károlyról nevezett pancsovai tisztelendő rház naplója. Pancsova, 1915. – Húsvéti sztbeszéd. Arad, 1924. – A pancsovai minorita rház naplója. Székfogl. az Erdélyi Kat. Akad. III. oszt-ának 1930. IV. 8-án tartott felolvasó ülésén. Arad, 1930. – Kz-ban: A psicologia da escolha do companheiro da vida. – Az Aradi Katholikus Egyházi Tudósító irod. és társad. havilap/1919–: hetilap 1918. VIII.–1919. IX: szerk. és folytatásai az Aradi Katolikus Tudósító (heti, 1920-: kétheti) lap 1919. X.–1920. III. 12: szerk.; a Vasárnap 1920–1923 és 1935–1938. XII: szerk., 1924–1934: fel. szerk., 1931: 21–24. sz. főszerk. – Betűjelei: P.Feroce; wd. 88

KL IV:493. – Schem. El. 1938:28. – Monoki 1941:7. – Kemény 1942:12. – Monay 1953:123. – Szolg. 1969. 4:109. – Viczián 1995: 191. (34., 35., 1923.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.