🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Widukind
következő 🡲

Widukind (925 k.–Corvey?, Vesztfália, 1004): szerzetes, krónikaíró. – 940–: a vesztfáliai Corvey ktorában élt. Művét a szász nép és főként a szász uralkodócsalád, különösen I. Henrik (ur. 919–936) és I. Ottó (ur. 962–973) cs. dicsőítésének szentelte, de röviden a szászok eredetéről és pogány mondáiról is beszámolt. Klasszikus műveltségű történetíró, aki különösen Sallustius fordulatait alkalmazta előszeretettel. A régebbi korokra vonatkozóan Jordanest (6. sz.), →Beda Venerabilist, →Paulus diákonust, talán →Liudprandot és a Gesta Francorum c. művet használta. Minden K-ről jött népet (gótot, hunt, avart és magyart) azonosított, s a m-ok előtörténetébe illesztette Jordanes amazon- és csodaszarvas-mondáját, Nagy Károly győzelmét és Liudprand meséjét a m-ok kiengedéséről a klusák (gyepűk) mögül. A születése előtt egy emberöltővel történt m. honfoglalásról nincs tudomása. A vele egykorú v. közeli eseményeket többnyire szájhagyomány alapján beszélte el, híradásai a kalandozó m-okról is egykorú értesüléseken alapulhattak. – Kiadása: Pertz: Monumenta Germanica. SS. III:416. – Scripta rerum Germanicarum in usum scholarum. Hannover 1935. (A. E. Lohmann–P. Hirsch: Die Sachsengeschichte des ~ von Korvei); a m-okra vonatkozó részeket kiadta: Gombos F. Albin: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. III. Bp., 1938. 88

A m-ok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. S.a.r. Györffy György. 2. bőv. kiad. Bp., 1975.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.