🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Westwerk
következő 🡲

Westwerk (ném.): nyugati karzat. – A karoling-kori hosszhajós templomépítészet toronyszerűen kiképzett, kétszintes nyugati előépítménye. – Összefügg az aacheni palotakpna szerkezetével, ahol alul az udvari nép, fölül a császár foglalt helyet. A ~ bizonyos változtatásokkal a 10–12. sz: is tovább élt. A hazai nemzetségi és családi monostorok homlokzati toronypárjaihoz kapcsolódó Ny-i karzatai vsz. a ~ megoldás helyi változatának tarthatók, amelyek a 13. sz: a falu egyh. építészetét is befolyásolták. A ~ rendeltetése vitatott. Kétségtelenül összefügg a lit. igényekkel, de föltehető, hogy korábban a cs-kultusszal, későbben az alapító patrónusoknak a feudalizmusban betöltött szerepével is. E.G.

Műv-tört. Ért. 1959:130. (Entz Géza: Ny-i karzatok román kori építészetünkben) – Építés- és Építészettud. 1980:133. (Entz Géza: Még egyszer a Ny-i karzatokról) – ML II:113.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.