🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wesselényi-összeesküvés
következő 🡲

Wesselényi-összeesküvés: az ország főembereinek kísérlete a →vasvári béke után a vallási és politikai szabadság védelmére. – Vez-je Wesselényi Ferenc nádor, résztvevői Frangepán Ferenc, →Nádasdy Ferenc országbíró, Zrinyi Péter horvát bán, I. Rákóczi Ferenc. – A résztvevők Stubnyón, majd Sárospatakon és Munkácson találkoztak. A Wesselényi tanácsára megállapodtak a köv-kben: fölszólítják I. Lipót kir-t (ur. 1657–1705) az alkotmány megtartására, s ha ez eredménytelen marad fegyverhez nyúlnak; →Apafi Mihály erdélyi fejed. révén a szultánhoz folyamodnak segítségért, minek fejében 60.000 arany é. adót ajánlottak a szultánnak. – Apafi a tör-ök pol. helyzetére tekintettel elutasította a javaslatot. 1667. III. 23: Wesselényi nádor meghalt, Nádasdy vette át a ~ vez-ét, melyről az udvar már értesült. Nádasdyék ekkor XIV. (Bourbon) Lajos fr. kir-hoz (ur. 1643–1715) fordultak, aki csak megígérte a segítséget. Amikor ez Lipót kir. tudomására jutott, A kir. színleg megkegyelmezett, s hivatalukban is meghagyta Nádasdyt és Zrinyit, akik bár tudták, hogy az udvar minden lépésüket figyeli, követeket küldtek a szultánhoz, akitől Zrinyi számára Mo., Rákóczi számára Erdély fejedségét kérték. A vérig sértett Apafi támogatását ajánlotta Lipótnak. A tör. megtagadta a segítséget, a ~ résztvevői 1670: mégis elindították a fegyveres fölkelést. Zrinyi és Frangepán Csáktornyán, Rákóczi az é-i vm-kben jelent meg katonáival. Sikertelenségek miatt Zrinyi és Frangepán megadta magát, Rákóczi letette a fegyvert. A kir. Lőcsén nyomozó biz-ot állított föl, a ~ fő résztvevőit Bécsben bíróság elé állították: Frangepánt, Zrinyit és Nádasdyt minden méltóságuktól, vagyonuktól megfosztották és lefejezték. A többiek fölött a pozsonyi törvényszék ítélkezett: 2 személyt kivégeztek, közel 300-at jószágvesztésre ítéltek, 230 vádlott váltságdíjjal szabadult, I. Rákóczi Ferenc pl. 400.000 ft-ért kapott kegyelmet, mely többszöröse volt Erdély tör-nek fizetett évi adójának. **

Pauler Gyula: Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése 1664–1671. 1–2. köt. Bp., 1876.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.