🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Weis
következő 🡲

Weis István (*Munkács, Bereg vm., 1889. júl. 10.): szociológus, egyetemi tanár. – Jogot végzett, drált, a Belügymin. törv-előkészítő o-án szolgált. 1920: a Népjóléti és Munkaügyi Min-ba került, ahol 1921. I: min. titkár, majd a törv-előkészítő oszt-on osztálytan. utóbb a közeü. oszt. h. főnöke. 1933: az Orsz. Társad-bizt. Int. (OTI) vezérig-ja. 1936. IX–1940: a József nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy-en a ’népjóléti (közegészségügyi) igazgatási jog’ meghívott szakelőadója. 1940. X. 19–1944. X(?): az Erzsébet Tudegy. Jog- és Államtud. Karán a társad-tan és társad-tud. ny. r. egy. tanára, 1941. VI. 17–XI. 12(?): az Orsz. Közellátási Hiv. közellátási államtitkára (társad-tud. tanszék fönntartásával), melyről lemondva, visszatért az egy-re, ahol 1944-ig az 1–3. alapvizsga biz. tagja, a társad-tud. szem. ig-ja, a Gyakorlati Közigazg. Vizsgabiz. elnökh-e, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. tb. főjegyzője. – Írásai: M. Közigazg. (1925:4. sz. A tisztiorvosi szolg. és a közegészségügy), Községi Közl. (1927:3. sz. Az eü. közigazg. reformja), MONE (1928:12/13. sz. Eü. reformtörekvések), M. Szle (1928. XI: A nemzet egészsége), Magyarok Világkongresszusa 1929. (Uo., 1930: A m. önsegélyező egyletek külf-ön és az anyaorsz. részéről való támogatás lehetősége), Az új m. generáció problémái. (Uo., 1930: Ifj. és falu), Fejezetek a közjog és közigazg. köréből. (Uo., 1932: Eü. igazgatásunk fejlődése), Die Rationalisierung der Sozialversicherung. (Uo., 1935: Entwurf zur Rationalisierung einzelner Aufgaben der Geschäftsgebarung der ungarischen Landes-Sozialversicherungsanstalt, mit besonderer Berücksichtigung der Budapester Bezirkskasse der Anstalt), A mai m. közigazg. (Bp., 1936: Bevezetés a közigazgatás alaptanaiba), Ung. Wirtschafts-Jahrbuch. 1937. (Berlin–Bp., 1937: Der Mittelstand in Ungarn), A mai m. község. (Uo., 1938: Községpol.), A mai m. szociálpol. (Uo., 1939: Társad. o-ok, társad. rendek), Közigazgatásunk nemzetk. kapcsolatai. (Uo., 1941: A közigazg. nemzetk. vonatkozásai) M: A falusi közs-ek közigazg-a. Bp., 1914. – A hadikárok. Uo., 1916. (Klny. Jogállam) – A közs. közigazg. reformkérdései. Uo., 1918. (M. Jogélet kvtára 19.) – A közigazg. szociális feladatairól. Uo., 1920. (Szabad Lyceum kiadv. 11.) – A mult és jövő közigazg-a. Közigazgatásunk csődje. Uo., 1920. – A m. közigazg. szervezete. Uo., 1922. (A Falu Orsz. Szöv. kiadványa) – Amerika eü. pol-ja. Uo., 1924. (Klny. Népegészségügy) – Eü. pol-nk alapelvei. Uo., 1926. (Az Eü. Reformiroda közleményei 1.) – Tervezet az 1876:XIV. tc. és 1908:XXXVIII. tc. némely rendelkezéseinek módosításaira /az eü. közigazg. szervezetére/ vonatkozólag. Uo., 1926. – A mai m. társad. Uo., 1930. (A M. Szle kv-ei 2.) – Hova? A m. jövő útja. Uo., 1931. – A m. falu. Uo., 1931. (Kincsestár 10.) – Államformák – kormányformák. Uo., 1939. (Kincsestár 126.) – Törv-javaslat a közs. közigazg-ról. Uo., [1940] – Hazánk társad-rajza. Uo., 1942. (Nemzetnevelők kvtára 1. Nemzetismeret 7.) – Falupolitika és falukutatás. József Nádor Közgazd. Egy. szociális tanf. 3. évf. Bp., [1943] (soksz.) (s.v. Weiss). 88

Révai XIX:521; XXI. 846. – Új lex. VI: 3928. – Erzsébet Tudegy. alm. 1941:38; 1942:39. – Új Idők lex. XII:6177. – MTC 1944:501.


Weis Mária Alojzia SZLT (Börzsöny, Tolna vm., 1905. ápr. 22.–Jászberény, 1994. ápr. 26.): szerzetesnő. – 1922. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1927. IX. 8: Gyöngyösön tette. 1927–48: Gyöngyösön árvaházvezető, 1950: a pléb-n dolg., 1966: a jászberényi szoc. otthon lakója. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.