🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wayand
következő 🡲

Wayand Géza (Esztergom, Esztergom vm., 1857. márc. 6.–Bp., 1895. dec. 30.): hittanár. – A gimn. 6 o-át Esztergomban, a 7. o-t Bpen a piaristáknál, a 8. o. és a teol-t az esztergomi papnev. int-ben végezte. 1879. VIII. 16: pappá szent. Teol és egyhj. dr. Dorogon, Komáromban, Bp-Terézvárosban kp. és főgimn-i hittanár. – Írásai: Religio (1888. II: 33. sz. Néhány adat a bp-terézvárosi r. k. pléb-tp. tört-éhez), Kath. Hitokt. (1886/90: főmunk.), sztbeszédei: Hitszónok, Jó Pásztor. István bácsi naptára (1878: Rege az esztergomi láz keresztről; 1879: István bácsi jelszava: „Istennel, észszel, szorgalommal boldogulsz"; 1880: Tiszteljétek, be. csüljétek a katonát!), Jézus szent Szive Hirnöke (költem-ek) – M: Intelem a fiatal szabadelvű katholikusokhoz. Írta Segur abbé. Ném-ből magyarítá Maráz Istvánnal. Esztergom, 1877. (s.v. Wayand Géza) – Nagyböjti szt beszédek. Komárom, 1882. (Klny. Jó Pásztor) [s.v. Újlaki (Wayand) Géza] – A katholicismus befolyása Mo. nevelésügyi viszonyaira. Bp., 1884. (Klny. Religio) – Szt beszéd, melyet Nt. Papánek Ferenc esztergom-főegyhm-ii áldozópap első szt. miséje alkalmával, 1885. IV. 19-én mondott. Uo., 1885. – A m. primás jogai és kiváltságai. Uo., 1888. (Klny. Religio) – Szt gyónás és áldozásra való előkészület. Uo., 1897. – A kalocsai Katholikus Hitiktatás havilap Walter Gyulával 1885–1889: szerk-je. – Írói neve: Újlaki (Wayand) Géza. 88

Schem. Strig. 1883:237. (s.v. Wayand Géza), 1896:286. – M. Sion 1886:856. – Zelliger 1893:542. (s.v. Wayand Géza) (697.) – Kiss–Sziklay 1902:502. – Esztergom vm. 1908:168. – Szinnyei XIV:645. [s.v. Újlaki (Wayand) Géza] és 1445. (utaló Wayand →Újlaki) Gulyás 1956:649. – Viczián 1995:191. (777.) – Beke 2008:807. (s.v. Wayand Géza Viktor) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz – ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.