🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wass
következő 🡲

Wass Albert, szentegyedi és cegei, gr. (Válaszút, Kolozs vm, 1908. jan. 8.–Astor, Florida, USA, 1998. febr. 17.): ref. egyetemi tanár, szerkesztő, író. – A kolozsvári ref. koll. éretts., a debreceni Gazd. Akad. okl. szerzett, No-ban és Fro-ban erdészetet és kertészetet tanult. 1924: az Erdélyi Szépmíves Céh (1924–44) alapító tagja. 1931: gazdászhallgatóként a Turul Szöv. debreceni Festetics Bajtársi Egyes. sajtóalvezére, ahol a reviziós nagygyűlés főrendezője, s az első, aki erkölcsi alapon tiltakozott a bpi Színházi Élet (1912–38) szépségkirálynő választása ellen. Az oláh földreform után megmaradt földjén gazdálkodott, s a kolozsvári Ellenzék napilap cikkírója. A Kemény Zsigmond Társ. (1876–1948) tagja, Az Erdélyi M. Gazd. Egyes. (EMGE 1844–1947) aleln., a kolozsvári M. Vadásztárs. eln. 1944/45: „hátrafelé harcolva” katona; ennek ürügyén az oláhok ‘háborús bűnösként’ 1946: halálra ítélték – de azt igazolni nem tudván, sem No. angol megszállói, sem az USA nem adták ki. 1945. húsvétján hagyta el egységével Mo-ot. – A bajoro-i Blaibachban mezőgazd-i mindenes, 1948–52: Hamburgban élt, ahol 1949: a M. Szellemi Munkaközösség eln. 1952: kivándorolt az USA-ba, egy ohioi farmon tiszttartó és béres, ott tanult meg angolul. 1952–56: a De Land-i katonaisk. mat. és mértan tanára, 1956–72: az Univ. of Florida (Gainesville) ném. és fr. nyelv, eu-i irod. és tört. tanára. 1964: Astorban az Amerikai M. Szépmíves Céh alapítója, amelynek Danubian Press kiadója 1990-ig 19 m. és 43 angol nyelvű kvet adott ki, Danubian Research Center tájékoztató szolgálata m. tárgyú fölvilágosító munkát végzett. Ang-ul főleg erdélyi kérdésekről és m. művelődés ügyeiről írt. – 1979. X: az oláhok sajtóhajszát indítottak és 2 lövéssel merényletet kíséreltek meg ellene (a 2 diplomata útlevelű bérgyilkost kiutasították az USA-ból). Élete vége felé haza kívánt látogatni, de a bpi kormány beutazási kérelmét elutasította; bpi szobra föllállítását 2005. VIII-ig megakadályozták. – M: Virágtemetés. Versek. Kolozsvár, 1928. – Fenyő a hegytetőn. Versek. Uo., 1928. – A temető megindul. (Színmű szavalókórusra). Marosvásárhely, 1934. – Farkasverem. Reg. Bp., 1935. (Kolozsvár, 1941 Az Erdélyi Szépmíves Céh 92. kiadv. VIII. sor. 12/13. sz. ) (Uo., 1942., Bp., 1944) – Csaba. Reg. Bp., 1940 (Baumgarten díjat kapott) (Kolozsvár, 1940. Az Erdélyi Szépmíves Céh jubil. díszkiad.; Uo., 1941, Bp., 1944 (Pomáz, 2000) – Jönnek! Rajzok Bp., 1940. (Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet! Uo., 1993, Uo., 1997., Pomáz 2002. W. A. életműve 1.) – Titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Bp., 1941 (Kolozsvár, 1941. Az Erdélyi Szépmíves Céh kvei XIII. 13-14. – Mire a fák megnőnek. Reg. Kolozsvár, 1940. Az Erdélyi Szépmíves Céh jubil. díszkiad. (1–2. köt. Uo., 1942. U. az. kvei XIII. 6-7. Uo., 1943., Bp., 1943. M. regények Uo. 1944) (Pomáz, 2002. W. A. életműve 10.) – Egyedül a világ ellen. Kisreg. Bp., 1943 (Nemz. kvtár 88.) (1944 Érdekes kvek 52.) – Tavak könyve. 9 mese. Bp., 1943. (Cleveland, é.n.; Bp., 1998. Kincseskv. 2.) – Vérben és viharban. Reg. Bp., 1943 (Nemz. kvtár 91-92.) (Uo., 1944 Érdekes kvek 51) (Bp., 1999. M. Ház kvek, 8.) – A kastély árnyékában, Reg. Bp., 1943. (1–2. köt. Kolozsvár, 1943. Az Erdélyi Szépmíves Céh kve XIV. 2-3. – Tavaszi szél. Színmu. Uo., 1943. (Tavaszi szél és más színművek. A föld és a haza. Csillag az éjszakában. A lélek útja Pomáz, 2003. W. A. életműve 30.) – A rézkígyó. Reg. München, 1947. (+ Hagyaték. Reg. Pomáz, 2002. W. A. életműve 16.) – Te és a világ - tanítások útravalóul. Uo., 1947. (2. kiad. S. a. r. Simó József. Bp., 1999) – Erdők könyve. Mesék. Uo., 1947. (ném-ül: Märchen vom Walde. Hamburg, 1957; Bp., 1998. Kincseskv. (1.), Uo., 1999. Kincseskv. 4.) – A láthatatlan lobogó. Versek. München 1948. (Köln, 1957; Astor Park, 1969) – Adjátok vissza a hegyeimet! Reg. Bad Wörishofen, 1949. (és 1951; Astor Park, 1969) (ném-ül is1949; sp-ul: Devolvedme mis montanas. Buenos Aires, 1953; ang-ul: Give me back my Mountains! Astor Park, 1970) – Ember az országút szélén. Reg. München 1950. (és 1951; Cleveland, 1953; Astor Park, 1977; Toronto, 1993., Pomáz, 2000; ang-ul: Man by the Side of the Road. Astor, 1984) – Elvész a nyom ... Reg. Cleveland, 1952. (Toronto, 1967., Youngstown, 1985., Pomáz, 2000; ném-ül: Die Spur verliert sich. Stuttgart, 1958) – Tizenhárom almafa. Reg. Buenos Aires, 1952. (Brüsszel–Hilversum–München, 1957) – Why? Pennsylvania, 1952. – Es sind die grössten Schmerzen nicht worüber Frauen weinen. Reg. Heidelberg, 1956. –Az Antikrisztus és a pásztorok. Reg. Buenos Aires, 1958. (Köln, 1959) – A funtinelli boszorkány. Reg. Buenos Aires, 1959. (Köln, 1959; 1–3. köt. Bp.–Pall West, 1991., Pomáz, 2001) – Átoksori kísértetek. Reg. Toronto, 1964. (ang-ul: The Purple Ghosts of Damnation Row. Uo., 1965; Pomáz, 2001. W. A. életműve 6., 2. kiad. Uo., 2003. W. A. életműve 22.) – Elvásik a vörös csillag. Reg. Uo., 1965. (ang-ul: The Red Star Wanes. Uo., 1965) – Magukrahagyatottak. Reg. Uo., 1967. (ang-ul: Forsaken are the Brave. Uo., 1967; Pomáz, 2001. W. A. életműve 7.) – Valaki tévedett. Elbek. 1945–1950. Astor Park, 1970. (Pomáz, 2000) – Vál. m. mondák. Uo., 1971. (ang-ul: Selected Hungarian Legends Uo., 1971., Bp., 1999. Kincseskv. 6., Uo., 2002) – Vál. m. népmesék Uo., 1972. (ang-ul: Selected Hungarian Folk Tales. Uo., 1972) – Kard és kasza. Reg. 1. köt. Krónikás írás. Astor Park, 1974–1976. (1–2. köt. Pomáz, 2003) – M. örökségünk. Szerk. Uo., 1975. (ang-ul Our Hunhgarian Heritage. Uo., 1975) – Documented Facts and Figures on Transylvania. Uo., 1977. – Halálos köd–Holtember partján. Reg. Uo.1978. (Utószó: Dunai Ákos. Bp., 1990., Pomáz, 2002. W. A. életműve 17.) (ang-ul: Deadly Fog at Dead Man's Landing, Astor Park, 1979) – Eliza and the House that Jack Built. Reg. Uo., 1982. – History of Astor of St. Johns. Uo., 1982. – The Transylvanian Hungarian Folk Art. Uo., 1983. – A költő és a macska. Kiadatlan elbek. 1945–1989. Boardman, 1989. (+ Te és a világ. Tanítások–útravalóul. Vál., előszó Dunai Ákos. Pomáz, 2001. W. A. életműve 15.) – Kunyhó a Komárnyikon. Bp., 1991. – Az urszubeli leány. Bp., 1991. – Hagyaték. A szerző válogatása életművéből. (Bp.–Ungvár, 1994. Örökségünk; 2. kiad. Bp., 1998., 3. kiad. Uo., 1999) – A bujdosó imája. Összegyűjt. versek. Bp., 1998. – Művek. 1. köt. Szerk. Turcsány Péter. Pomáz, 2001. W. A. életműve (1.)) – Mese az erdőről. Bp., 2001. – Magyar örökségünk. Tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. Pomáz, 2001. W. A. életműve 8. (2. kiad. Uo., 2002. W. A. életműve 21.) – Összegyűjt. versek. Szerk. Turcsány Péter. Pomáz, 2001. (W. A. életműve 15.) – Az Antikrisztus és a pásztorok. Reg. Pomáz, 2001. (W. A. életműve 14.) (2. kiad. Uo., 203. ) – Józan magyar szemmel. Közéleti írások 1934-1994. Gyűjt. Beyer László. Pomáz, 2002. – – A müncheni–washingtoni Új Magyar Út 1950. I.-: fel. kiadója, 1953– 1956. V: társszerk., a Buenos Aires-i 1952. VII. –1955: Magyar Könyvbarátok Diáriuma szerk. biz. tagja; a Toronto–Astor Park-i Az Amerikai Magyar Szépmíves Céh Negyedévi Értesítője 1969. V.–1971. I: fel. kiadója és szerk. (utóbb a Kanadai Magyarság rovata), 1970-: az Erdélyi Magyarság szerk. biz. tagja, a ligonieri Nyolcadik Törzs 1974. VI.–1985: társszerk., 1978-: a Lármafa fel. szerk., 1979-: a Transylvanian Quarterly szerk., 1985. X.–1990: The Hungarian Quarterly, 1988-: The Central European Forum szerk. Bo. Gy.–88

Ker. m. közél. alm. 1941. III. 326. – Szy 1966:457. – Mildschütz 1977:148. (19., 553.) – Hungarian in the United States and Canada a Bibliography. Minnesota, 1977:113. – Délsziget 1989: 5. sz. (Dunai Ákos) – Borbándi 1992:401. – Némethy Kesserű 1999:101. – Nagy 2000:1030. – Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei, 1928–31. Debrecen, 2002. (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Kvtárának közlem. 6.) (Klny. Könyv és kvtár, 24. köt.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.