🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Warga
következő 🡲

Warga Ferenc (Versend, Baranya vm., 1823. júl. 29.–Pécs? 1886?): igazgató–tanító. – A tanítóképzőt 1842: Pécsett végezte; a zenében is jártas volt; több misét írt. Versenden, Egergágon, Lánycsókon, Dárdán (Baranya vm.) s.tanító (25–30 frt évi fizetéssel), 1846–57: Bonyhádon főtanító, ahol 6 é. kántor is. 1857. X. 8. Pécsre választották meg a belvárosi el. mintaisk. tanítójának; a cs. k. tanító-képzőház 1861–70: s.tanáraként a ném. és horv. nyelv és a gazdászattan tanítója is. Baranya vm. that. biz tagja, Pécs városi képviselője. 1868-: a Pécsi Tanító-egylet eln-e. 1870. IX. 23-: a pécs-belvárosi közs. isk. ig-ja. 1873–81: a Werner-féle leánynev. és tanint. ig-ja is, melyről 1881: a polg. leányisk. ig-i megbízásakor lemondott. – Cikkei a tanügyi és pécsi lapokban. – M: Der praktische Wegweiser. Ein pädagogisches Jahrbuch. (2-dik évf. Szauter Antallal) Fünfkirchen, 1860–1861. – Népszerű gazdászattan tanítók, tanítójelöltek, tanulók és földmívesek sz. 1. füz. Uo., 1865. – Sz. k. Pécs-belvárosi közs. el. főtanodába járó tanulók érdemsorozata az 1871/72–1872/73. tanévre. [Közzétette] Pécs, 1872–1873. – Werner Magdolna (nyilv. joggal felruházott) tan- és leánynev. int. járó növendékek érdemsorozata az 1873/74– 1880/81. tanévre. (Összeáll.) Pécs, 1874–1881. – Pécs sz. kir. város polg. leányisk-ba járó növendékek érdemsorozata/ért. az 1881/82–1883/84. tanévre. (1–3 db.) [Szerk.] Pécs, 1882–1884. – Pécs sz. k. város összes közs. népisk-iba járó tanulók érdemsorozata az 1882/83. tanévre. Benne: A polg. leánytanodába járó növendékek érdemsorozata. (Ig. Warga Ferenc) Pécs, 1883. – A pécsi Népnevelők Kalauza 1861–62: társszerk. és társkiadója és 1865. I.10: főmunk.; a Kalauz (a Nevelés és Oktatás Terén) tíznaponkénti tanügyi és nevelési szakközlöny 1866. X. 8.–1869. IX. 28: főmunk., pécsi Néptanoda 1869. X.– 1871. X: Repech Vincével fel. szerk.; a pécsi Tanügyi Füzetek havilap 1874. X. 15.–1878. VI. 15: fel. szerk. 88

M. Paed. Szle 1886. (Schmidt Boldizsár: Warga Ferenc volt tanító és szerk.), 1896:97. Arck. – Schultz Imre: Warga Ferenc. Élet- és korrajz. Pécs, 1887. – Kiss–Sziklay 1902:502. – Szinnyei XIV:1426. – Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:363. (732.) – Viczián 1995:191. (713., 1782.) – Értesítők 13. 2007. (27475–477.; 27634–635; 27647.; 27737–27742.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.