🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Walter
következő 🡲

Walter OSB →Valter

Walter, OFMConv (13. sz.): szerzetes. – 1265: pápai kp. és gyóntató, majd a zágrábi pp. h-e. 88

Mo. minorita-r. névta. 1882:98.

Walter Gyula (Selmecbánya, Hont vm., 1855. febr. 17.–Esztergom, 1929. jún. 30.): választott püspök. – A középisk-t Esztergomban végezte, 1873: a Pázmáneum növ-e. 1877. XII. 22: pappá szent., Komáromban kp., 1881. I: Szapáry Gyula gr. gyermekeinek nev-je. X: Érsekújvárt kp. XI: Esztergomban hitokt., 1882: képezdei tanár, 1884: a szem. tanára. 1889. V: főegyhm. kvtáros. 1890. IX: a tanítóképző ig-ja. 1893. X. 31: prím. titkár. – 1896. IX. 19: esztergomi knk., 1897: érs. irodaig. 1898. V. 20: szerfeli apát. 1906: sasvári főesp., 1907–11: a KPI rektora. 1909. VI. 3: ozerói vál. pp. 1916: esztergomi knk., szegyh. főesp., 1922: nagyprép., 1928: esztergomi ált. helynök. – M: Lelki harmat. Imakv. gyermekek számára. Esztergom, 1884. – A népisk. és az egészségügy. Uo., 1885. – Jubileumi emlékfüzér. Dr. Majer István ... műveinek jegyzéke 1835–85. Összeáll. Uo., 1885. – Üdvözlégy Mária! Imakv. Uo., 1886. (10. kiad. Bp., 1921) – Dr. Zádori János élete. Uo., 1889. – Emléksorok az Esztergom-vizivárosi zárdatp-ban emelt új főoltár felszent. ünnepélyére. Uo., 1890. – Simor János bíb. hgprím. emlékezete. Uo., 1891. – XIII. Leó és a társad... Uo., 1893. – Az északi határon. Karcolatok Lublófüred életéből. Uo., 1893. – Májer István emlékezete. Bp., 1894. – Képek a hazai ellenreformáció mozgalmaiból a 17. sz. végén. Esztergom, 1896. – Második–ötödik olvasókv. a kat. népisk. II–VI. o. számára. Mócsy Antallal és Petrovácz Józseffel. 1–5. köt. Bp., 1896. – Beszéd, szó nélkül. Esztergom, 1898. – Emlékszavak a feledhetetlen Erzsébet kirné szomorú elhunyta alkalmából. Uo., 1898. – Knauz Nándor. Emlékbeszéd. Uo., 1899. – Az esztergomi egyhm. nyugdíjügye. Gondolatok a háttérben. Uo., 1900. – Az isk. munka és pihenés. Bp., 1901. – A képzelet csapongásai. Esztergom, 1901. Búcsú-szavak. Uo., 1902. – Az ifj-hoz. Uo., 1907. – A ped. és bölcselet. Bp., 1907. – A trón és az Oltár. Esztergom, 1907. – Óverberg Bernárd. Bp., 1911. – Bizalom és kitartás. Esztergom, 1915. – Pöstyénben. Uo., 1916. – Serédi Jusztinián hgprím. esztergomi érs. Uo., 1928. (Klny. Esztergom Évlapjai) – Esztergomban a Katholikus Hitoktatás 1885–89: főmunk.; 1893: Prohászka Ottokárral, 1894: Kereszty Viktorral a Magyar Sion egyh.irod. folyóir. szerk.  88

LBE:9. (itt 1909: ansariai vál. pp.) – M. Sion 1886:855. – Zelliger 1893:535. (*febr. 17.) – Némethy 1894:1031. – Pallas XVI:986. (*febr. 19.) – Kollányi 1900:523. (*febr. 17.) – Kiss–Sziklay 1902:502. – Hont vm. 1906:278. – Esztergom vm. 1908:168. – Szinnyei XIV:1416. (*febr. 19!) – Schem. Strig. 1930:185. – Balogh 1939:65. (*febr. 17.) – Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:42. (150.) – Beke 1986:68. (16.) – Viczián 1995:191. – Gulyás–Viczián. XXXII: (kz.)

Walter János, Szt Pálról nev., Piar (Dad, Komárom vm., 1886. febr. 1.–Róma, Olaszo., 1972. szept. 6.): teológiai tanár. – Vácott 1903. VIII. 27: lépett a r-be, a gimn. 7–8. o-át Kecskeméten, a teol-t 1907–10: a bpi tudegy-en végezte, teol. dr. 1908. XII. 24: szerz. fog-at tett, Vácott 1910. VII. 22 : pappá szent. Rózsahegyen hittanár és elöljáró, 1917: Bpen hittanár, 1918: Vácott újoncmester, 1920: Bpen hittanár, 1928–44: Rómában a rfőnök, 1945: Tatán a tartfőn. asszisztense, 1948–72: Rómában a rendfőn. tanács tagja. – Írásai: M. Kultúra (1917), Kat. lex. 1. köt. (Bp., 1931: munk.), Az ember és a hegy (Bp., 1938: A természet és a modern ember), Utunk (1939/40), Élet (1941:1029. Szt Kozma és Damján tp-a), Turisták Lapja (1942). – M: Az első három század keresztényellenes ráfogásai. Dri ért. Bp., 1914. – Az itthonmaradottak kötelességei a háború alatt. Rózsahegy, 1915. – Liliom a viharban. Búcsúszó a háborúba induló tanítványokhoz s egyúttal baráti figyelmeztetés a nemzet virága számára. Uo., 1915. (Klny. Liptó) – Egyh. és kultúra. Bp., 1924. – Isten képe a természetben. Bp., 1924. (2. átd. kiad. 1938) – Gaudeamus. 1. Betűkuriózumok, szójátékok, tréfás feladatok. 2. Nyelvtört. érdekességek, számkuriózumok, tréfás feladatok. Történeti érdekességek, jelmondatok. feliratok, ügyességek. Bp., [1926] (3. kiad. 1928?) – Napsugarak a Newcastle-i kőszéntelepen. Gondolatok az év vasár- és ünnepnapjaihoz. 1–3. köt. Komárom, 1930–31. (Ism. Pannonh. Szle 1931:65.) – Üdvözlégy Mária! Időszerű jegyzetek a loretói litánia magyarázatához és a Mária ünnepek szentírási szakaszainak értelmezéséhez. Uo., 1934. (2. kiad. 1943) – A Kalazanciusi törzs új hajtásai. + Balanyi György: Calasanzi Szt József élete. Bp., [1941] (Piarista kv-ek 1.) – Betűjegye: W. J. (Kat. lex. 1. köt.) 88

Bíró 1955:424. – Koltai 1998:420.


Walter Eszter Jolanda SDS (Bp., 1880 u?, márc. 16.–Máriabesnyő, 1949. dec. 10.): szerzetesnő. – 1904. III. 1: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1905. XI. 22:, örök fog-át 1911. I. 6: uitt tette. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.