🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wahlner
következő 🡲

Wahlner Béla (Betlér, Gömör vm., 1862. dec. 6.–Rozsnyó, 1944.): kanonok, teológiai tanár. – A gimn-ot Rozsnyón végezte. 1882. X. 27: lett a CGH növ-e. 1888. X. 28: pappá szent., teol. dr. 1889. VI. 15: tért haza, Rozsnyón kp., 1890: Sajópüspökiben adm., 1891: Losoncon gimn. hittanár. 1892: Rozsnyón a kisszem. nev-je, 1896: h. teol. tanár. 1900: az egyhjog és tört. tanára a szem-ban. 1905: vizsgáztató, 1908: egyhm. isk. felügyelő, 1909: pref., az egyhm. tanfelügy-je. 1910: a szem. h.ig-ja, 1917: ig-ja. 1918: tornai főesp., knk., 1937: prelátus. 1943: rozsnyói olvasóknk. – Írása: Tanítók évkve (1909/10: Néhány szó a pályaválasztásról és nevelésről a szocialista államban) – M: Társadalomtud. tankve. Rozsnyó, 1898. (és Bp., 1908) 88

Schem. Rosn. 1897: 104. (s.v. Vahlner), 1901: 166. (s.v. Vahlner), 1913: 134., 1942: 16. – Szinnyei XIV: 1395. – Pilinyi 1943: 195. – Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón? Somorja, 1999: 396. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

Wahlner Geyza Árpád; Vahlner (Betlér, Gömör és Kishont vm., 1864. márc. 26.–Rozsnyó, 1943. máj. 20. ): plébános, hittanár. – Az egri főegyhm-ben 1887. VI. 19: pappá szent., 1890: átlépve a rozsnyói egyhm-be, Rozsnyón kp., 1891–1916: a rozsnyói prem. gimn. és időszakonként az ev. gimn. hittanára, 1910: a gimn. Mária Kongreg. vez-je, 1925–26: nyugdíjazásáig a reálgimn. hittanára. 1941: tb. knk. – Írásai: Egri Egyházm. Közl. (1888: 65. A breviárium, mint kiváló lelki fegyver a pap kezében), Rozsnyói prem. gimn. ért. (1900/01: Az ÓSz-i biblia mint magistra vitae; 1907/08: Ünnepi beszéd a Szt Imre-ünnepélyen; 1908/09: Ünnepi beszéd a szentséges atyánk aranymiséje alkalmából), Sajó Vidék (1910. VII. 7: Hit és munkásság, vers) – M: Az én virágaim. Költemények. Eger, 1895. (Ism. M. Állam 64., Irodalmi Közlöny, Eger 1. sz.)  88

Schem. Rosn. 1897:105. (s.v. Vahlner Geysa *márc. 24.), 1901:166. (s.v. Vahlner Geysa *márc. 24.), 1913:134. (*márc. 24.), 1944:16. (márc. 26.) – Kalmár 1907:156., 1910:182. – Szinnyei XIV:1395. – Pilinyi 1943:195. (s.v. Wahlner Géza Árpád) – Puskás 1979:191. (757.) – Törköly 1999:396. (s.v. Wahlner Á. Géza) (*Rozsnyó! márc. 26.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.