🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wéber
következő 🡲

Wéber Bónis (19–20. sz.): ker. iskolatestvér, isk. igazgató. – A Ker. Iskolatestvérek de la Salle Szt Jánosról nev. nyitrabajnai újoncjelöltek nev. int-e, fiúnev. int. (internátussal), polg. fiúisk., el. fiúisk. és gazd-i ismétlőisk. 1910–12: ig-ja. – Cikke: Nyitrabajnai r. k. polg. fiúisk. ért. (1912: A nyitrabajnai fiúnev. és tanint. krónikája 1899-től 1909-ig) – M.: Ker. Iskolatestvérek de la Salle Szt Jánosról nev. nyitrabajnai fiúnev. és tanint-ének ért-je az 1910/11 – 1911/12. isk. évről. Közzétette. Esztergom, 1911, Bp., 1912. 88

Deák 1942:506. (s.v. Weber Bonaventura) – Értesítők 13: 25809–10. (s.v. Wéber Bonis) – Gulyás-Viczián XXXII: (kz-ban)

Weber Ev. János Vince (Nagykanizsa, Zala vm., 1862. nov. 7.–Nyergesújfalu?, 1945. júl. 15.): gvárdián, plébános. – A ladiszlaita ferences rtart-ba lépett, a teol-t Pécsett végezte. 1885. VIII. 17: itt sztelték pappá, kp. és elemi isk-i hitoktató. 1896: Csáktornyán, 1899-ben Nagykanizsán gvardián és plnos. – A r-ből 1900: veszprémi, 1901: esztergomi főegyhm-s lett. Bátorkeszin kisegítő lelkész, Ekecsen, 1902: Somorján kp., s még ez évben Bp-en hitoktató. 1907: Nagylócon plébániai kisegítő, 1908: plnos. 1936: nyugalomba vonult. 1945-ben Nyergesújfaluban. Be. M.

Schem. Strig. 1945:377; 1947:280.

Wéber János (Baranyabán, Baranya vm., 1926. máj. 28. –): könyvtáros.–1937–41: Zágrábban, az érs. gimn., a 1941: a Délvidék visszatérése után Pécsett a ciszt. →Nagy Lajos gimnáziumban tanult, 1945: éretts., VIII. 13: lépett a JT-ba. 1947 őszétől a jezsuiták szegedi főisk. növendéke. 1948 őszén a főisk. 2 alsó szintjét kisajátították, a fiatal r-tagok külf. képzésre küldték. Útlevelet nem kaptak, ezért szökéssel próbálkoztak. 1949. III. 24: Lázár József r-társával együtt a K-i pályaudvaron egy vasúti kocsi alá szerelt rejtekhelyen elfogták. 6 hónapra a Buda-dél internálótáborba, onnan Kistarcsára szállították, ahonnan 1953. IX. 18: a tábor kiürítése napján szabadult. Pécsett állt munkába, 1955: elbocsátását kérte a r-ből, 1956: megházasodott, 2001: a pécsi egyhm. kvtár vez. 88

Cat. SJ 1949:63. – Hetényi Varga 1992. I:312; 1994. II:115; 259; 1999. IV/1:255; 2002. II:379. Arck.

Wéber Karola, ENT (Nagybucsa, Békés vm., 1898. szept. 20.–Jászberény, 1968. szept. 1.): szerzetesnő. – 1934: Pécsett lépett az Egyházközségi Nővérek Társaságába (→Szent Péter Apostol Leányai). 1935: uo. tett első fog-at. Sükösdön, Kalocsán, Miskén, Baján és Piliscsabán a pléb. házt-t vezette. r.k.

Wéber Lajos Balázs (*Nagykikinda, Torontál vm., 1894): mérnök. – 1914. X–: a nagyváradi tüzérezred katonája, a 17. lughosi tüzérezredben 1915: tiszti vizsgát tett. 1916. II. 7: az olasz hadszíntéren Görz és Doberdo környékén, majd az orosz harctéren Volhíniában, azután Erdélyben harcolt. Az oláhok kiverése után a piavei csatákban, végül az összeomlásig Beratnál az albán fronton harcolt mint megfigyelő, első tiszt és ütegparancsnok. Főhadnagyként szerelt le, 1921: a József Műegy-en mérnöki okl-et szerzett. – M: Részletes és rendszeres cserkész kiképzési szabályzat. 1. rész: Újoncpróba. Bp., 1921. (soksz.) 88

Műegy. névjegyzék. Bp., 1929:98. – Dér 1938:32.

Wéber Mihály (Johnstown, Ohio, USA, 1888. febr. 20. – Mikszáthfalva, 1939. jan. 20.): plébános. – 1911. VI. 25: pappá szent., Tallóson, 1913: Muzslán, 1915: Udvardon kp., 1921: Koltán admin., 1922: Szentbenedeken kp., 1923: Neveden admin., ez évben Mikszáthfalván plnos.  88

Schem. Strig. 1918:162., 1940:331. – Schem. Tyrn. 1927:251., 1938:309. – Beke 2008:810.

Wéber Pál →Barthos (1940-ig Wéber) Pál

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.