🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barthos
következő 🡲

Barthos (1940-ig Wéber) Pál (Bp., 1886. júl. 28.-Székesfehérvár, 1968. okt. 2.): kanonok. - 1904: Nagykanizsán éretts., a mariánus ferences rtart. novic-a Pozsonyban. A teol-t egyhm-sként Veszprémben, Bpen és az Augustineumban végezte. Veszprémben 1909. VI. 21: pappá szent. 1910. XII. 14: Bécsben teol. dr. 1911: tanulm. felügy. a budai Szt Imre Koll-ban, 1917: Rott Nándor veszprémi pp. titkára, iktató és sztszéki jegyzőh., 1920: a Károly-tp. ig-ja, 1922: p. titkos kamarás, 1923-36: irodaig. 1927: veszprémi knk., 1933: segesdi főesp., 1937: kapornaki c. apát. 1944-45: kisegítő a veszprémi Szt László pléb-n, 1945. VIII. 24: ideigl. adm. Nagyvázsonyban és Veszprém vidéki mb. ker. esp. 1963: Veszprémben tevékenykedett. - 1918: megalapította Veszprémben a Ker. Tisztviselőnők Egyes-ét és a Szoc. Misszió Társ-ot, 1919-24: a Kat. Legényegylet, 1939-45: a Kat. Kör elnöke volt. - M: Feljegyzések. (Róma, Amerika, Canada). Veszprém, 1928. 88

Pfeiffer kz. 16.


Barthos Szidónia M. Bernárda, CSA (Bp., 1887. dec. 3.–Pécs, 1949. jan. 10.): rendfőnöknő. – 1906. VII. 31: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe. 1911. VIII. 28: uo. fog-at tett. Polg. isk. tanárképzőt végzett. 1943. IV. 17–1948. XII. 6: rendfőnöknő. r.k.

Barthos (1940-ig Wéber) Pál (Bp., 1886. júl. 28.–Székesfehérvár, 1968. szept. 16.): apát-kanonok. – Szülők: Wéber Pál keresk. min. tisztviselő, később nagykanizsai postafőtiszt; Halvax Szidónia. 1896–1904: Nagykanizsán tanult, éretts. után rövid ideig a marianus rtart. újonca Pozsonyban. A teol-t 1904: Veszprémben, 1905: Bpen végezte, Veszprémben 1909. VI. 21: pappá szent. 1909–11: Bécsben az Augustineum tanult tovább, 1910. XII. 14: teol. dr. A budai Szt Imre Kollégium tanulm. felügyelője, 1911: Rott Nándor pp magántitkára, 1917: iktató és sztszéki h.jegyző, 1919: sztszéki jegyző, pp-i titkár és p-i titkos kp., 1920: a Károly-tp. ig-ja és h.zsinati vizsgáló, 1922: h. zsinati bíró, p-i titkos kamarás, 1923: zsinati bíró és vizsgáló, 1923–36: irodaig. 1924: a középisk. hittanárokat képesítő biz. tagja, 1927. IX. 7: veszprémi knk. Meglátogatta az amerikai m. pléb-ákat. 1929: a Kat. Legényegyletek egyhm-i felügyelője, 1931: a Hitterjesztés Egyes. tagja s az Alapítványi Pénztár egyik ig-ja. 1933: segesdi főesp., 1937: a Szentséges Üdvözítőről nevezett kapornaki c. apát. 1944–45: a veszprémi Szt László pléb. kisegítője, 1945. VIII. 24–: ideigl. admin. Nagyvázsonyban és a Veszprém vidéki ker. mb. esp-e. 1963–: Veszprémben. 1968. IX. 16–: a székesfehérvári Papi Otthon lakója. Keszthelyen a Kis Szt Teréz tp. sírboltjába temették. – Veszprémben 1918: megalapította a Ker. Tisztviselőnők Egyes-ét, meghívta a Szoc. Misszió Társulatot, 1919–24: a Kat. Legényegylet, 1939–45: a Kat. Kör eln-e. – Cikkei: Alkotmány (1914: 148. sz. A kat. vallás az orosz birod-ban), Veszprémi Hírl. M.: Feljegyzések. (Róma, Amerika, Canada.) Veszprém, 1928. 88

MKA 1928: 131. (s.v. Wéber) – Sziklay 1931: 285. (s.v. Wéber) – Schem. Veszprem. 1926:282., 1938:328. (s.v. Wéber) – Berzeviczy 2000:1519. (s.v. Wéber) – Patyi 2004:2025. (s.v. Wéber) – Pfeiffer 1987: 74. (s.v. Barthos Pál)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.