🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > viszontkereset
következő 🡲

viszontkereset: a polgári jogban az elsőfokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig az alperes a felperes ellen ~et indíthat, ha az ekként érvényesíteni kívánt jog a felperes keresetével azonos, v. azzal összefüggő jogviszonyból ered, v. ha a ~ tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas. – A bíróság érdemi tárgyalás nélkül végzéssel elutasíthatja a ~et, ha nyilvánvaló, hogy a fél azt azért terjesztette elő késedelmesen, hogy a per befejezését hátráltassa. – A helyi bíróság előtt olyan ~et, amely a követelés egész összegére tekintettel a megyei bíróság hatáskörébe tartoznék, csak akkor lehet indítani, ha e ~tel érvényesített követelés beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a helyi bíróságnak hatásköre van.  V. G.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.