🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vienne-i zsinat
következő 🡲

vienne-i zsinat, 1311. okt. 16.–1312. máj. 6.: a 15. →egyetemes zsinat. – V. Kelemen 1308. VIII. 12: Poitiers-ben hirdette meg. IV. (Szép) Fülöp (ur. 1285–1314) kir-lyal egyetértésben nem minden, hanem csak 231 kiválasztott pp-öt hívtak meg, akik közül 170 jelent meg, a többiek képviselőt küldtek. A ~ témája a →templomos lovagrend ügye, a Sztföld visszaszerzése, az Egyh. megújulása és szabadsága volt. – A kijelölt bíróság a templomosok ügyét egész télen tárgyalta. A bírák arra törekedtek, hogy az ítélet ne csak a többnyire kínzásokkal kicsikart vallomásokra épüljön, hanem adják meg a védekezés lehetőségét a vádlottaknak. A végső szót mégsem ők, hanem a zsin-on megjelent kir. nyomására Kelemen p. mondta ki: 1312. III. 22: rendelettel föloszlatta a r-et, de úgy, hogy a vagyonát nem egy újonnan alapított lovagr-nek (ami gyakorlatilag a vagyon kir. kézre kerülését jelentette volna), hanem a →johannitáknak adta át. E rendeletet a zsin-on IV. 3: hirdették ki. – A p. fölszólította a pp-öket, hogy emlékirat formájában rögzítsék az egyhm-ikben tapasztalható visszaéléseket, hogy a reform irányát ennek alapján határozhassák meg. A sok adat két tömbbé állt össze: egyrészt a világi hatóságok oldaláról jogsérelmek érik az Egyh-at (pl. a privilegium fori [→ítélkezési kiváltság] és a →privilegium immunitatis megsértésével, ill. a vagyonkezelésbe való beleszólással), másrészt a p. →exemptio nagyon megnehezítette a helyi egyh-kormányzatot, mert ktorok, egész r-ek és kápt-ok voltak kivéve a helyi ordinárius joghatósága alól. – Tárgyaltak még a ferences →spirituálisok és Johannes Petrus Olivi ügyéről is. A V. 6-i záróülésen fölmentették az eredeti eszmény elárulásával vádolt r. többséget, de szabályokat hoztak a szegénységről. Olivi tanításából 3 tételt ítéltek el a szerző megnevezése nélkül. A bajok orvoslására reformszabályokat hoztak, de ezek eredménytelenek maradtak, mert uazokkal a bajokkal kellett foglalkoznia a későbbi zsin-oknak is. A keresztes háború eszméjének helyére a misszionálás lépett. Ezért Raimundus →Lullus szorgalmazására a zsin. előírta, hogy az egy-eken szervezzenek arab, gör. és héb. tanszékeket a muszlimok és zsidók közti misszion-ok kiképzésére. **

Jedin 1962:58.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.