🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > verses zsolozsma
következő 🡲

verses zsolozsma, historia rhythmata, historia rimata, verses officium: a szentek →zsolozsmájának középkori formája, melyben nem csak a →himnuszok, hanem a zsoltárok, az olvasmányok és a könyörgések kivételével minden más énekelt imádságot kötött, verses  formában írtak meg. Főként a helyi védőszent lit-ját díszítették ~val. – A műfaj a 9. sz. végén St-Amand, St-Omer és Liége (ma: Belgium) környékén született. Az első ~t vsz. St-Amand-i Hucbald írta. Hamarosan követőkre talált Fro-ban (Cluny), Itáliában (Montecassino), No-ban. A 11–12. sz: vált ált-sá a rímes versben írt ~ (addig a ritmus uralkodott). A róm. zsolozsmában igazában nem honosodott meg. A ferences és domonkos lit-ban viszont nagyon kedvelt volt. 13. sz: Speyeri Julian Assisi Szt Ferenc és Padovai Szt Antal tiszt. állított össze ~t. – A ~ virágkora a 16. sz. Szerzői között pápák, egyh. méltóságok is találhatók. 1930-ig kb. 800 ~t tettek közzé. XV. Benedek pápa (ur. 1914–22) Szűz Mária Bajoro. Patronája tiszt. hagyott jóvá ~t. – Mo-i ~k: 1280–90: Szt István (Ford. Weöres Sándor); 1192 k. Szt László (Ford. Csanád Béla); É.n.: Szt  Imre (Ford. Kosztolányi Dezső), 1276–1320: Szt Margit (Ford. Csanád Béla), 1515 e.: Remete Szt Pál átvitele. Írta Csanádi Albert. (Ford. Csanád Béla). **

LThK 1930. VIII:740; 1993. VIII:1006. – Kühár–Radó: 441. – Musicologia hungarica. 1968. 2. sz. (Falvi Zoltán: Drei Reimoffizien aus Ungarn und ihre Musik) – Tarnai–Madas 1991:273.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.