🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Volkra
következő 🡲

Volkra Ottó János, heidenreichsteini, gr. (Bécs, Alsó-Au., 1665. nov. 7.–Pozsony, 1720. dec. 19.): megyéspüspök. – Apja, Folckrat Ottó Ferdinánd Teofil 1674: a szepesi kamara elnöke, 1687: lett m. honos. ~ 1670: a Pázmáneumban kezdte a teol-t, amit Pármában fejezett be, Bécsben Trautson pp. 1688. VI. 12: pappá szent., első miséjét XII. 3: mondotta. 1690–98: Himberg (Alsó-Au) plnosa, ahol fölépíttette a török betöréskor lerombolt plébházat. Kir. tanácsos, 1698. IX. 25: pozsonyi prép., 1700. III. 13: szkardonai vál. pp., V. 15: Kollonics bíb. pozsonyi ált. helynöke és 1699–1710: a Szt Márton-tp. plnosa. 1708: kir. tan. – 1710. V. 28: nevezte ki I. József veszprémi pp-ké. XI. 30: Lanzendorfban (Au.) szent. pp-ké. 1710: Hódosi Sámuel ref. szuperintendest elűzte Veszprémből. 1711: alapította a Szt Anna szemináriumot, mely 1722-ig működött. Pléb-kat alapított, visszaszerezte a zágrábi pp. és az esztergomi érs. joghatósága alá került pléb-kat. Veszprémben letelepítette a piar-kat és rekatolizálta a várost. Az 1715. évi ogy. ~ indítványára honosította meg a piar-kat. A szem. 6 növ-ének eltartására 7000 ezüst Ft-ot adott, amit végrendeletében 2000 Ft-tal kiegészített. 1717. I. 1: földesúri jogait érvényesítve a ref. tp-ot, paplakot és isk-t lefoglalta, megszüntette a prot. vallásgyakorlatot, az épületeket a piar-knak adta. Nep. Szt János kultuszát a sümegi, szentgyörgyi és veszprémi szobrok fölállításával terjesztette; 1716. IX. 3: Andocson letelepíttette a ferenceseket. Kollányi szerint a kirné-koronázási jogot visszaszerezte, s 1714. X. 18: ~ koronázta meg III. Károly feleségét. 1718. VII. 15: ~ győri házában elégtek a másolás céljára odavitt ppségi és kápt. javakat igazoló okl-ek. Az egyhm. területére ném., cseh, morva, tót telepeseket hozatott. A pozsonyi dómban temették el. – Széke 1721–22: üres, utóda 1723. I. 17: Esterházy Imre gr. T.E.

Mendlik 1864:50. (73.) (1710–18: pp.) – Gams 1873:387. (78.) (1710: vál. veszprémi pp., †1718) – Zelliger 1893:559. – Szinnyei XIV:1319. – Schem. Vesp. 1916:XXI. (74.); 1975:36. – Pfeiffer 1987:98.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.