🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vizi
következő 🡲

Vizi Ferenc, Wyzius, OSM (†1524. márc. 16. előtt): fölszentelt püspök. – Jaskai apát, 1521. V. 17: megarai fszt. pp-ként Gosztonyi János győri mpp. spp-e. A győri knk-ok között nem említik. 88

Eubel III:257, 368. (s.v. Franciscus Wyzius) – Bedy 1938:351. (s.v. Vizy Balázs 1520–21: mesterknk.); 353. (s.v. Vizy Márton 1521–40: mesterknk.; valamelyikkel azonos lenne?)

Vizi Ferenc Xavér, brassai, SJ (Magyarlápos, Belső-Szolnok vm., 1739. dec. 14.–Székelyudvarhely, 1816. aug. 2.): plébános. – Kolozsvárt tanult, ahol 1755. X. 14: belépett a r-be. Ékesszólást és erkölcstant tanított. 1788: gyulafehérvári tb. knk., 1793: brassói plnos, 1807: székelyudvarhelyi plnos és gimn. ig., 1796: esp. és dékán. – M: Az egy, igaz üdvösséges hitnek szt és okos ismertető modgya... Nagyszeben, 1781. – Felséges Mária Therezia... Mo. ap. kirnéja... gyászos koporsója felett való prédikáció... Uo., 1781. 88

Beke 1870:179. (tb. knk.!) – M. Sion 1890:629. (tévesen knk.) – Szinnyei XIV:1298. (knk.) – JTÉ 1942:426. (1389.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.