🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vizer
következő 🡲

Vizer Ádám János; Viser, Wieser, Wiser (Pécs, Baranya vm., 1743. dec. 28.–Pécs, 1803. febr. 7.): kanonok, egyetemi tanár. – A pécsi jezsuita gimn-ban, a bölcseletet Budán végezte, belépett a pécs-egyhm. növendékpapjai közé. 1763. VI. 19-: Nagyszombatban teol-t tanult, a teol dr. Tolnán kp., 1768. VIII. 8: Kónyon plnos, A nagyszombati egy-en 1774/75: a Sztírás, 1775–77: majd az egyetem áthelyezése után 1777–84: Budán, 1784–88: nyugdíjazásáig Pozsonyban az ÚSz és a gör. nyelv tanára. Pécsi tb. knk., 1789: kompolti c. apát és szentszéki ülnök, később a ppi kvtár ig-ja és kötelékvédő. – M: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in academia soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica incl. facultas juridica coram senatu, populoque academico eidem divo tutelari suo solenni ritu annuos honores instauraret a. salutis 1766. m. Junio d. 8. Tyrnaviae, 1786. – Assumptio Beatae Mariae Virginis annuis honoribus a sem. gen. et reg. Hung. celebrata 18. calend. Septemb. anno 1767. Uo., 1767. – Praenotationes hermeneuticae novi testamenti. In usum theologiae exegeticae auditorum. Uo., 1777. – Hermeneutica sacra novi testamenti in tres partes divisa quibus testamenti... Editio prima in Hungaria. 1–3. köt. Buda, 1784. – Adoratio S. Eucharistiae. H. n., 1787. – Ad status et ordines inclyti comitatus Baranyensis sermo, pro religiosis fratribus ord. S. Joannis de Deo, qui anno 1796. die 27. Junii in lib. regiaque civitate Quinque-Ecclesiensi domicilium invenerunt. Pécs, 1796. 88

Brüsztle III:369. – M. Sion 1892:714. – Szinnyei XIV:1293. – Hermann–Artner 1938:273. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vizer Vilmos Richard (Pécs, Baranya vm., 1873. nov. 18.–Bp., 1945. márc. 11.): bányamérnök. – A pécsi ciszt. gimn. éretts., a selmecbányai akad-n 1897. X. 11: bányamérnöki okl-et szerzett. 1895. VIII. 1: az Első Dunagőzhajózási Társ. vasasi bányaüzemében mérnök és bányagondnok, 1900. XII. 10: a D-Mo. Kőszénbánya Rt. tolnaváraljai bányaüzemének vez-je, 1905. III. 1: a M. Ált. Kőszénbánya Rt. sajószentpéteri üzemvez-je. Angliai tanulm-útja után az üzem szénbányászatát gépesítette. 1906: bányagondnok, 1909. XI. 23: bányafőmérnök s Bpen a bányaműszaki o. vez-je. 1912: közp. bányaig., 1924: üv. ig. 1939: műszaki vezérig., 1941. VIII: vállalati vezérig. – Az I. vh-ban 30 havi szolgálat után mérnök-főhadnagyként szerelt le. Szerepe volt a bányagépesítésben s a tatai szénbányászat fejlesztésében. 1923: bányaügyi főtan. 1943: a SZIA IV. o. tagja, a soproni bányamérnöki kar tb. dr-rá avatta. – M: A mérnök gondolatvilága. Bp., 1940. (Klny. M. Mérnök és Építész Egyl. Közl.) – Ünnepi beszéd a M. Áll. Kőszénbánya Rt. 50 üzletévi jubiláris közgyűlésén. Uo., 1942. T.E.

Díszalbum 1931:197. – SZIA tagajánl. 1943:39. – SZIA Ért. 1946:74. – Vadász Elemér: ~ emlékezete. Bp., 1947. (Klny. Földt. Közl. 1944/45) – Tatabányai Lex. 1975:448. (†márc. 15.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.