🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Viszota
következő 🡲

Viszota Alajos (Ercsi, Fejér vm., 1872. nov. 24.–Székesfehérvár, 1938. okt. 18.): teológiai tanár. – V. Gyula öccse. 1891. X. 31: a CGH növ-e. 1897. X. 28: Rómában pappá szent., teol. dr. 1898. VI. 6: tért haza, Isztiméren kp., majd Székesfehérvárott szem. pref., teol. tanár. 1900: ppi szertartó, 1907: titkár. 88

Veress II:269. – KB 1938:96. – Nemz. Újs. 1938. X. 19.

Viszota Gyula (Ercsi, Fejér vm., 1871. febr. 5.–Bp., 1947. jan. 11.): gimnáziumi igazgató. – V. Alajos bátyja. Nagyapja és apja kántortanító volt. 1888: a bpi II. ker. kir. kat. főgimn-ban éretts., a bpi egy-en 1892: dri, 1895: m–ném. szakos középisk., 1907 k. tornatanári okl-et szerzett. Önkéntesi szolgálata után 1893: a soproni áll. főreálisk. h., majd r., 1901: a bpi VI. ker. áll. főgimn. r. tanára, 1907: megbízták a X. ker. főgimn. megszervezésével, melynek ig-ja, 1917: tanker. főig-ként a VKM-ba rendelték, ahol 1919–22: az V. (középisk.) üo. főnöke; 1932: nyugdíjazták. – 1905: elkészítette a MTA Széchenyi-múz-ának részletes tárgyjegyzékét, melynek vez-je; főként Széchenyi István munkásságával foglalkozott. – 1913. IV. 24: a MTA l., 1932. V. 6: r. tagja. 1916: a SZIA III. o. alapító tagja, 1933–35: a III. o. elnöke, 1936–40: a SZIA másodelnöke, 1942: a III. o. tb. tagja; a SZIT ig. tagja. 1923(?): a M. Irod. tört. Társ. alelnöke, a M. Nyelvtud. Társ. választmányi tagja, az Orsz. Középisk. Tanáregyes., a Kat. Középisk. Tanáregylet s a Középisk. Tornatanárok Egyes-e tb. tagja. – M: Széchy Mária a drámai költ-ben. Bp., 1892. – Fessler Ignác Aurél hatása Kisfaludy Károlyra. Uo., 1900. – Gr. Széchenyi István és Sopron vm. Uo., 1903. (Klny. B. Szle) – Kisfaludy Károly hagyatéka. Uo., 1904. (Klny. Kisfaludy Társ. évlapjai) – Gr. Széchenyi István és a mo-i lóversenyek megalapítása. Uo., 1904. – MTA Széchenyi Múzeuma. Összeáll. Szily Kálmánnal. Uo., 1905. – Révai, Verseghy és a tiszti szótárak. Uo., 1905. – A „Stádium” megjelenésének tört. Uo., 1905. – Széchenyi István pol-ja 1842–45-ben. Uo., é.n. (Klny B. Szle) – Széchenyi és az Orsz. Gazd. Egyes. Uo., 1910. – Kisfaludy Sándor és a Tudós Társ. Uo., 1911. (Klny Akad. Ért.) – Garat. Írta Széchenyi István. S.a.r. és a mű tört-ét megírta. Uo., 1912. – Széchenyi „Hitel” c. művének keletkezése. Uo., 1916. (Klny B. Szle) – Széchenyi pol. programtöredékeinek keletkezése és hatása. Uo., 1916. (Klny. Tört. Szle) – Széchenyi István gr. Naplói. 1–6. köt. Szerk. és bev. Uo., 1925–39. (Széchenyi István gr. összes munkái 10–15.) – Adatok a MTA és a XIX. sz. első felének tört-éhez. Uo., 1926. – Mi indította Széchenyit az Akad. megalapítására? Uo., 1926. – Széchenyi és Kossuth. Uo., 1928. – Széchenyi István gr. írói és hírlapírói vitája Kossuth Lajossal. 1–2. r. Szerk. és bev. Uo., 1927–30. – Széchenyi István elmeállapota és halála. Uo., 1934. (Széchenyi füz. 1.) – Széchenyi utolsó 4 éve Döblingben. Uo., 1934. (Klny. B. Szle) – Kortársak Széchenyi Hiteléről. Uo., 1935. (Széchenyi füz. 3.) – A Széchenyi-híd tört. az 1836:XXVI. tc. megalkotásáig. Uo., 1935. – Gr. Széchenyi István élete és működése 1844–1848 közt. Bp., 1939. (Széchenyi füz. 6.) – Visszapillantás a SZIA 25 é. múltjára. Uo., 1941. – Gr. Széchenyi István mint katona. Uo., 1943. (Széchenyi füz. 7.) – Álneve és betűjegye: v.gy. (EPhK 1906); Vas György (Tört. Szle). T.E.

Kalmár 1907:33; 1910:54. (itt már tornatanár is) – Szinnyei XIV:1272. – M. társad. lex. 1932:581. – Ker. m. közél. alm. II:1172. (1882: drált!) – Sziklay 1941:110. – Századok 1947:358. (Bártfai Szabó László) – Gulyás 1956:647. – MIL II:1006. (1882: drált!) – MTA tagjai 1975:302.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.