🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vicsadoli
következő 🡲

Vicsadoli Dömötör (Vicsadol, Valkó vm.–1347 k.): választott érsek. – Bizonyára egy-et végzett, 1309: kalocsai prép-ként egy pörös ügyben szerepelt. A kalocsai és bácsi kápt. 1312: megválasztotta érs-nek, de jóváhagyása előtt V. Kelemen meghalt, s – Károly Róbert kir. óhajára – XXII. János sem erősítette meg, sőt 1317. VIII. 15: Jánki László OFM-t tette meg érs-nek. ~ haláláig kalocsai prép. maradt. T.E.

Mendlik 1864:78. (s.v. Demeter; 1313: érs.) – Gams 1873:371. (s.v. Demetrius; 1305–17: érs.) – Fraknói 1895:50. – Eubel I:197. – Winkler 1935:21. – Hóman–Szekfű II:70. (a dömösi kápt-ból választották) – Schem. Col. 1942:16. (29.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.