🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vetési
következő 🡲

Vetési Albert, Kaplony nb. (Szatmár vm., 1410 k.–Veszprém?, 1486. jún. 18. előtt): megyéspüspök. – A Károlyiakkal rokon, Szatmár vm-ben birtokos családból való. Apja Jakab, testvérei: Miklós, Anna, Piroska, Dorottya. 1430 első felében Bécsben, 1432: a padovai egy-en tanult. 1433: Zsigmond kir. kíséretében Rómában járt, VI. 21: a vetési Szt Miklós-tp. számára búcsúengedélyt kért a p-tól. 1446–56: erdélyi szegyh. főesp. knk., 1451: mindkét jog dr-a, 1452: az osztrák r-eknél járt követségben, 1455: pécsi nagyprép. és a kir. követe Rómában, Velencében és Nápolyban. III. Callistus ap. protonot-sá nevezte ki. 1456–59: gyulafehérvári prép., 1457. III. 21: vál. nyitrai mpp., egri prép-ként 1457–58: alkancellár, 1458. VI. 16–1486. VI. 8: veszprémi mpp. és titkos kancellár. 1459–64: és 1476–87: kirnéi kancellár, Mátyás kir. vez. diplomatája. 1459: Rómában, 1463: Frangepán István horvát bánnal együtt Velencében, V: Rómában tárgyalt a török elleni segélyről. 1471: Regensburgban tárgyalt, 1475: Thúz János horvát bánnal járt IV. Sixtusnál. Utolsó útján megkötötte Mátyás és Beatrix házasságát. Sírja a veszprémi vár Szt György-kpnájában. Címerével ellátott kazuláját Veszprémben őrzik. Utóda a kir. alkancellárságban 1459. III. 19: Bodó Miklós székesfehérvári prép., a kirnéi kancellárságban 1488: Vitéz János, Nyitrán – a MA-ban – 1457. III. 21: Döbrentei Tamás, Veszprémben székét 1486. VI. 18–1489. VIII. 13: üresnek jelzik; utóda 1489. VI. 3: Vitéz János. 88

Memoria Trans. 1843:LI. (s.v. Wethés, 1457–59: nagyprép.) – Schem. Qu. 1857:42. (1455–65?): pécsi nagyprép.) – Mendlik 1864:50. (43.) (s.v. Vettesi Albert, 1442: veszprémi pp.); 56. (30.) (s.v. Vetesi Hangács Albert; 1458–59: nyitrai pp.) – Idők Tanúja 1866. IX. 26. (s.v. Albert, Hangács de Vettes) – Lukcsics 1907:12. (43.) – Schem. Nitr. 1914:9. – Schem. Vesp. 1916:XV; 1975:12. – Eubel II:225. (s.v. Albertus Hangacs de Vettes; 1458. VI. 16: veszprémi pp.) – Lukcsics II:108. – Veress 1941:331. – MÉL II:994. – Bónis 1971:222. – Tonk 1979:199. (20.)

Vetési (Wojnovics) Ilona Hildegárd, KN (Körmend, Vas vm., 1904. jan. 7.–Bp., 1989. febr. 2.): szerzetesnő. – A tanítóképző elvégzése után 1925. VIII. 20: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1930. VII. 20: tette. Zsámbékon tanítónő. – A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be. r.k.

Vetési Imre (Sinfalva, Aranyos szék, 1845. szept. 19.–Jegenye, 1937. nov. 22.): esperes-plébános. – A teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1872. VII. 28: pappá szent. 1873: Szászrégenben kp., 1875: Gyergyótölgyesen, 1880: Marosvásárhelyt a Szt Miklós tp-ban, 1882: Mikóújfaluban, majd Alsójárán, 1884–1925: Jegenyén plnos, 1918: alesp. – Cikkei: kolozsvári Ellenzék (1913) – M.: A jegenyei gyógyfürdő ismertetése 1900-ban. Kolozsvár, 1900. 88

Beke 1870:178. – gyulafehérvári Közművelődés 1882:180., 1884:292. – Schem. Trans. 1893:103. – Szinnyei XIV:1178. – Ferenczi 2009:362. [s.v. Vetési Imre (László?)] – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vetési József →Winkler József

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.