🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Veszely
következő 🡲

Veszely Károly (Bécs, Alsó-Au., 1820. okt. 20.–Borbánd, 1896. nov. 4.): plébános. – A gimn-ot és teol-t Gyulafehérvárt, a bölcs-et Kolozsvárt végezte, 1844. I. 1: pappá szent. A nagyszebeni gimn. hittanára, 1845: Brassóban kp. és hittanár. 1849: a szabharcban tanúsított magatartásáért menekülnie kellett; elfogták, halálra ítélték, de ezt börtönre változtatták, 1851: szabadult. Gyulafehérvárt kp., levtárnok, gimn. tanár és számvevő, 1854–64: gimn. ig., sztszéki ülnök és jegyző, 1864: baróti, 1867: marosvásárhelyi plnos, 1868: esp., 1869: p. kamarás. A kat. autonómiát szervező gyűlésen 2 ízben az egyhm. vál. követe. 1881: borbándi plnos. Az Erdélyi R.K. Státus ig. tanácsa, a SZIT tud. és irod. o-a és az Erdélyi R.K. Irod. Társ. tagja, az Alsó-Fehérmegyei Tört., Régészeti és Termtud. Társ. tb. elnöke, s a Magyar Állam állandó munk. volt. – M: Erdélyi tanulók májusi ünnepi dala. 4 énekszóra zongorakísérettel. Szövegét írta. Zenéje Mátray Gábortól. Buda, 1859. – Az erdélyi r.k. középtanodák szervezetének vázlata. Kolozsvár, 1861. (Ompolyi álnéven) – Beköszöntő egyh. beszéd... Marosvásárhely, 1867. – A baróti plébánia. Brassó, 1868. – A konyhakertészet... r.k. leányisk. számára szerk. Marosvásárhely, 1869. – Veszely, Imets és Kovács utazása Moldva-Oláhországban. 1868. Uo., 1870. – Mit kell tennie a néptanítónak, hogy a pályán mindig előhaladhasson? Kolozsvár, 1877. – A szentimrei csata. Hősköltemény. Uo., 1879. – Érzelemhangok. Uo., 1881. – Túl a síron ismét megismerjük egymást. Írta Blot. Ford. Gyulafehérvár, 1882. – Szünnapi kirándulás Erdély Ny-i hegyei közé. Uo., 1883. (Ompolyi álnéven) – Az unit-ok Erdélyben. Uo., 1887. (Az Erdélyi R.K. Irod. Társ. kiadv. 8.) – Az erdélyi r.k. ppi megye autonómiája, vagyis az 1711-től 1892-ig tartott erdélyi r.k. Státusgyűlések nev. tárgyalásainak ...és más...okmányainak gyűjt. Uo., 1893. – Szerk. Kolozsvárt 1860: az Erdélyi egyhtört. adatokat, 1861–62: a Gyulafehérvári Füzeteket, 1863–67: az Erdélyi Katholikus Hitszónokot (Kolozsvárt és 1878: Marosvásárhelyt) és Marosvásárhelyt 1870. I. 13–1874. XII: a Néptanodát. – Álneve és betűjelei: Irtál Tiel; -ng-; Ompolyi; Ompolyi V. Károly; Penge (mind a M. Állam, 1868-tól); Tenge (Közművelődés 1893:413.). T.E.

Zerich Tivadar: Kritikai jegyzetek ~ Compilatioi és felvilágosításaira. Uo., 1862. – Beke 1870:178. – M. Sion 1890:627. (*Gyulafehérvár) – M. Állam 1894:1. sz., 1896:258. sz. – Ellenzék 1896:263. sz. – Vasárnapi Újs. 1896:46. sz. – Szinnyei XIV:1171. (*Bécs) – Gulyás 1956:647.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.