🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vancsa
következő 🡲

Vancsa János, Vancea, Ioan (Vasad, Bihar vm., 1820. máj. 18.–Balázsfalva, 1892. júl. 31.): g.k. érsek. – A középisk-t a nagyváradi piar. gimn-ban, a teol-t a bécsi Szt Borbála Koll-ban végezte. 1845. VIII. 10: Vasadon pappá szent. és makói s-lelkész, majd a bécsi Szt Ágoston Int-ben képezte tovább magát. 1848: teol. dr. 1849: Nagyváradon ppi titkár és a tanítóképző tanára. 1855: knk. I. Ferenc József 1865. VII. 5: szamosújvári pp-ké nevezte ki, a p. IX. 25: erősítette meg. XII. 21: Pap-Szilágyi József Nagyváradon pp-ké szent. 1866. I. 28: beiktatták. Szamosújvárt egyhm. nyomdát alapított, alapítványt tett a szem. és az árvaház javára. 1867: róm. gr., házi prel. és p. trónálló. 1868. VIII. 11: a balázsfalvi érs-választó zsinaton 59 szavazatot kapott. X. 21: a kir. gyulafehérvár–fogarasi érs-ké nevezte ki, IX. Pius XII. 21: megerősítette, 1869. IV. 11: beiktatták és v.b.t.t. lett. 1869. X. 20–22: főegyhm. zsin-ot tartott. Ezen 50 kánont fogadtak el. Részt vett 1869–70: az I. Vat. Zsin-on, s itt a tévedhetetlenség dogmájának kihirdetése ellen szavazott. 1872: tart. zsin-ot tartott Balázsfalván; itt állapították meg a metropolia szervezeti szabályait. 1873: főegyhm. kongressz-t tartott Balázsfalván a népisk-k fölállításával kapcsolatban. 1875: szabályozta a paróchusok jövedelmét. 1882: újabb tart. zsin-ot tartott Balázsfalván. Rendezte a teol. tanárok fizetését. Balázsfalván a g.k. gimn. mellett internátust szervezett. 230.000 Ft-ot hagyományozott a rum. nép vallásos, művelődési és nevelési céljaira. Sírja a metropoliták balázsfalvi kriptájában. – Octoechu. Balázsfalva, 1875. – Utóda Szamosújvárt 1872: Pavel Mihály, Fogarason 1893: a szék üres, utóda 1894. XI. 9: Mihályi Viktor. P.I.

Moldován II:236. – Ogy. alm. 1892:20. – Enc. Rom. III:1191. – Schem. Mv. 1900:118. – Vigilia 1967:233. (Meszlényi Antal: Az I. vat. zsin. és m. résztvevői)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.