🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vajk
következő 🡲

Vajk, v. Nyitra vm. (Vajka nad Žitavou, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. nagycétényi esp. ker-ében. – 1809: alapították. Tp-át 1763: Nep. Szt János tit-ra sztelték, a mait 1911: építették. Akv. 1788-tól. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl.; 1940: szl., m. – Lakói 1940: 866 r.k., 1 ref., 11 izr., össz. 878. **

Némethy 1894:304. – Gerecze II:577. – Schem. Strig. 1917:91.

Vajk (1942?-ig Wágner) Atanáz Alajos OCist (Beszterce, Beszeterce–Naszód vm., 1908. febr. 22. – Jászberény, 1991. febr. 13.): paptanár, cserkészvezető. – 1926. VIII. 29: lépett a r-be, 1931. VI. 27: szerz. fog. tett, 1931. VII. 5: pappá szent. 1931–33: a Pázmány Péter Tud.egy. hallg., 1933–34: Bpen gyakorló tanár, 1934: lat-ném. szakos tanári okl. szerzett, IX. 1–: Baján, 1935: Bpen, 1937–48: Egerben tanított. 1948: Makláron kp., 1949: Egerben a kisszemin. tanára, 1950: Nyírbogdányban plnos, 1956: Diósgyőrben, 1969–: Jászberényben kp. s az újjászervezéstől a jászberényi 858. sz. Jász cserkészcsapat parancsnoka. 88

Jámbor 1938: 103., 1942: 157. (s.v. Wágner) – Schem. Congr. de Zirc 1942: 258. (122.) – Pilinyi. 1943: 247. – Tóth. 1947: 123. – Schem. Agr. 1983: 139. – Diós 1999: 232. (5988.)

Vajk Gyula (Hegykő, Sopron vm., 1908. jún. 19. – Székesfehérvár, 1994. ápr. 15.): prépost-plébános. – 1933. VI. 18: székesfehérvári egyhm-s pappá szent., 1933: Albertfalván, 1935: Budafokon hitokt. 1942: Bodajkon admin., 1945: plnos. 1952: csuti c. prép. – 1947–: számos esetben beidézték a rendőrségre, lakásán zaklatták, s minden eszközzel megpróbálták "együttműködésre" bírni. 1957. III. 11: "fegyverrejtegetés" gyanúja miatt házkutatást tartottak nála, fegyvert nem találtak, letartóztatták, a székesfehérvári „Szabó-palota” 34. sz. cellájába hurcolták. „Amit Szolzsenyicin (1918–2008) a letartóztatottak kihallgatásáról, megkínzásáról ír, az itt mind megtörtént. Több kihallgatottat szinte félholtan, véresre rugdalva dobtak vissza a cellába...” emlékezett fogságára. IV. 6: szabadult. J. S. rendőrhadnagy a szabadulása előtti napon 2500 Ft-ot (kb. 2 havi fizetés) kért és kapott az egyhm. pénztárnokától ellenszolgáltatásul szabadulásáért. 1961. II. 6/7. éjjelén az orsz-os razzia keretében, rengeteg kvét elvitték, VII. 31: a dunaújvárosi rendőrségre hurcolták, s ott paptársairól vallatták. 1962 II. 14: az ÁEH parancsára el kellett hagynia Bodajkot; megvonták működési engedélyét. Szülőfalujába költözött. 1962–63: szolg. kívül, 1963–68: Úrhidán plnos, amikor tp-a „engedély nélküli” helyreállításáért át akarták helyezni, nyugdíjaztatta magát.  88

Fehérvári Néplap 1950. VII. 7. (Felgöngyölítettük az ellenséget Bodajkon) – Schem. Alba–Reg. 1977: 277., 1998: 177. – Hetényi Varga 1992. I: 456. – Diós 1999: 232. (5989.)

Vajk (török): Árpád nagyfejedelem (ur. 904–907) ükonokájának, Géza m. nagyfejedelem (ur. 972–997) fiának neve, akinek megkeresztelésekor az István nevet adták; ő az első m. kir-unk (ur. 997–1000: nagyfejedelemként 1000–38: királyként), az első m., akit szentté avattak. – A ~ nevet a kortárs Thietmar merseburgi pp krónikája említette; m-ok alapította helységek nevében fönnmaradt ~ első említése 1241: Woyk (Nyitra vm.), Vajka első említése 1186 k.: Vayka (Pozsony vm.), Vajkapuszta említése 1886 (Tolna vm.), Vajkóc első említése 1338: Veychkoch (Ung vm.), Tarcavajkóc első említése 1473: Waykocz (Abaúj vm.),Temesvajkóc, említése 1911 (Temes vm.),Vojkfalva, első említése 1300: Wykfolua (Szepes vm.),. – A kunok körében bukkant föl, Hunyadi János (1407?–1456) apjának a neve is ~. Az 1920-as évek óta utónévként terjed (névnapja VIII. 20.)  88

Ladó János: M. utónévkv. Bp., 1971: 223.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.