🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Uhl
következő 🡲

Uhl Antal (Mohács, Baranya vm., 1902. jan. 16.–Baranyaszentgyörgy, 1982. ápr. 10.): plébános. – 1924: pappá szent. Bakóczán, 1927: Hőgyészen, majd Pécsváradon kp. Ném–fr. nyelvtudása miatt 1931: Lille-ben (Fro.) a m. munkások lelkésze lett. A ném. megszállás alatt 1941: Párizsba rendelték a m. kat. misszió vez-jének. – 1942: kb. félezer m. állampolgárságot igazoló okmányt csempészett ki Bp-rol a ném-ek megszállta Párizsba a mo-i származású zsidóknak, hogy megmentse őket a koncentrációs tábortól. Több száz párizsi Mo-on szül. zsidónak kiállította a M. Kat. Misszió tagsági igazolványát, mely a tulajdonosnak szabad közlekedést biztosított. A Gestapo leleplezte, X. 11: letartóztatta. 1943. I. 8: a párizsi ném. katonai bíróság „tiltott okmányok” behozatala és zsidópártolás vádjával 5 havi szigorított börtönre ítélte. Büntetésének megkezdéséig szabadon engedték, amit kihasználva Mo-ra menekült, Baranyaszentgyörgyön adm., majd plnos. – 1946. XII: ‘németpártolás’ vádjával a pécsi népügyészségre idézték, mert ellenezte a svábok kitelepítését. 1971: c. prép. 1992: halála 10. évford-ján leplezték le emléktábláját a baranyaszentgyörgyi pléb. homlokzatán; a pléb-át környezo teret ~ról nevezték el. – M: Jézus Szíve gyöngyök. Lelkiolvasmányok. Pécs, 1927. – A szülők vallásos gyermeknevelése. Uo., 1929. – Ahol Krisztus járt. Sztföldi útirajzok. Pécsvárad, 1931. – Hibáink jórafordításának műv-e. Szalézi Szt Ferenc nyomán írta Joseph Tissot. Ford. Bp., 1931. – Papi elmélkedések. Rövid elmélkedési anyag az egyh. év minden napjára. Írta Raoul Plus. Ford. Uo., 1938. – Lumen Christi. Rövid elmélkedési anyag az év minden napjára szerznők részére. 1–3. köt. Írta uő. Ford. Uo., 1940. – Szemben az élettel. Elmélkedések leányok részére. Írta uő. Ford. Uo., 1940. – Élet Istennel. Írta uő. Ford. Uo., 1941. – Az életút előtt. Elmélkedések ifjak részére. Írta uő. Átd. Uo., 1941. – Krisztust sugározzuk! A világi apostolkodás kv-e. Írta uő. Átd. Uo., 1941. – Jézus papi szíve. Elmélkedések papok számára. Írta Léon Dehon. Átd. Uo., 1941. – Pred zivotnou cestou. Plus Raoullal. Uo., 1943. 88

Schem. Qu.. 1934:184; 1981:289. – Miklósi 1936:205. – M. Nemz. 1982. I. 24. (Boros István: Látogatóban ~nál), IV. 11. (nekr.) – Szolg. 1982. 56:100. – Hetényi Varga 1985:451. – Hetényi Varga I:340. Arck. – Diós 1999:230. (5878.)

Uhl Károly (1779 k. – Pozsony, 1843. nov. 29., 64 é.): apostoli protonotarius. – Az ifj. Viczay gr. nevelője, majd a pozsonyi Szt László városi kórház kormányzója. – M: Meine Methode beym ersten Unterricht im Lesen und Nachdenken, ein A, B, C, und Lesebuch zum Privat Gebrauche des jungen Grafen Witzay. Pressburg, 1809. (Névtelenül) – Ueber die fruhern Schicksale und den jetzigen Bestand des Bürger-Spitals und der dazu gehörigen Kirche zum h. Ladislaus im Preszburg. Nebst einer Aufforderung an die Bewohner dieser k. Freistadt zu thätigen Mitwirkung bei der beabsichtigten neuen Gestaltung derselben. Uo., 1830. 88

Némethy 1889:129. – Szinnyei. XIV:619.

Uhl Károly (Vállaj, Szatmár vm., 1884. szept. 6. – Pusztadobos(?), 1931–39?): teológiai tanár, plébános. – 1904–06: a teol. a bpi Tud.egy. végezte, 1907. I. 18: pappá szent. 1916: Szatmárnémetiben a szem. erkölcsteol. tanára. 1928–31(még): Pusztadoboson h.plnos és az egyhm. ügyésze és kötelékvédő, – Szatmárnémetiben a Szatmári Hírlap (Heti Szemle) 1917. I. 6–IX. 13: fel. szerk. 88

Schem. Szatm. 1916:59. (1939 már nincs) – MKA 1928: 194., 1930/31:205. – Kemény. Bp., Uo., 1942:112. – Viczián. 1995:189. (1596.) – Berzeviczy 2000:1480. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Uhl Lipót SJ (Bécs, Alsó-Ausztria, 1720. nov. 16. – Esztergom, 1783. máj. 22.): áldozópap. – 1738. X. 28: lépett a JT-ba, 1773. után világi pap, Budán, Besztercebányán, Selmecbányán, Esztergomban egyházi szónok. – M: Catholico-Evangelicae doctrinae de septem Sacramentis Neosolii per annum propositae. Tyrnaviae, 1754. 88

Szinnyei. XIV:620.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.