🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tiara
következő 🡲

tiara (perzsa 'föveg'), triregnum (lat. 'hármas hatalom'): 1. ókori, főként perzsa és asszír uralkodók süvegszerű, olykor henger alakú, csúcsban végződő fejdísze. Mérete a hatalom nagyságát sugallta (a henger alakú ~ 1-1,5 m is lehetett), ég felé mutató csúcsa az istenek oltalmára, az uralkodó égi kapcsolatára utalt. - 2. a Szentírásban Áron főpapi fejdísze (Kiv 28,4; 29,6). Jeruzsálem és Szamaria romlottságának jelképeként női luxus fejfedő (Ez 23,15). A három ifjút ~val a fejükön vetették a tüzes kemencébe (Dán 3,21). - 3. a pápa liturgián kívül, ünnepélyes alkalmakkor viselt hármas koronája, a legfőbb papi, tanítói és kormányzói hatalom jele, mellyel hivatalba lépésekor ünnepélyesen megkoronázták. Eredete a fehér, süvegszerű fejfedő, a camelaucum, phrygium, mely K-ről került az ókori Rómába, és a szabadság szimbólumának tekintették. A legenda szerint Szt I. Szilveszter p. (ur. 314-335) Nagy Konstantintól kapta az Egyh. szabadságának jeleként. Szt Symmachus (ur. 498-514), mások szerint Szt III. Leó (ur. 795-816) v. I. Nagy Szt Miklós (ur. 858-867) használta először aranykoronával. Alsó pereme a 9. sz: drágaköves abroncs, 1150 u. hátul 2 fekete szalaggal. VIII. Bonifác p. 1295: megkettőzte (lelki és világi hatalom) és drágakövekkel ékesítette a ~t. V. Kelemen p. (ur. 1305-14) vezette be a triregnumnak nevezett hármas koronát. Az új pápát „a királyok és fejedelmek atyja, a világ irányítója és Krisztus földi helytartója” szavakkal koronázták meg (Pontificale Romanum, 1596). A ~t az elhunyt p. ravatalán is elhelyezték. - Utoljára VI. Pál p-t (ur. 1963-78) koronázták meg, aki a saját ~ját azonnal a szegényeknek ajándékozta, s használatát →mitrával helyettesítette; a ~ a Washingtoni Szeplőtelen Fogantatás tp-ba került. II. János Pál p. (ur. 1978-2005) óta a pápakoronázás szert-ában a →pallium tölti be a ~ szerepét. A p. címerben XVI. Benedek p. (ur. 2005-) a ~ helyett mitrát használ, de a Vatikán címerében megmaradt a ~. - 4. az ikgr-ban a pápák és Sziénai Szt Katalin attrib-a. A Csíksomlyói Madonna fején is ~ van. A →Physiologus szerint ~t hord a fején a →főnix (a halál és a föltámadás jele). - A címertanban a ~ a sisak helyén szerepel, címerfödélként is csak a p. viselheti. A Vatikán és intézményeinek címerén a ~ a pajzson belülre (címerképnek) kerülhet. Címerfödélként először XXII. János (1316-34) használta. **

Kirschbaum IV:313. - MV 1995:1039.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.