🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tuczy
következő 🡲

Tuczy János (Győrszentiván Győr vm., 1859. ápr. 18. – Zalaegerszeg, 1915 után?): főgimn. tanár. – A gimn. éretts. után mint ciszt. növendék 4 é. teol. tanult, de egészségi okból a r-et elhagyta s a minorita r-be lépett. Kolozsvárt 1877. II. 16–1879: bölcsészhallg. A minorita r-ből is távozott, 1887–89: a kolozsvári m. k. tanárképző tört.-latin gyakorló tanára, 1889. VIII. 30.–: a gyulafehérvári gimn. h., 1892. IV. 5–: r. tanára. 1890. V. 17: tanári vizsgát tett. 1892. VIII. 24: a sátoraljaújhelyi főgimn. h., 1894. II. 3: r. tanára. 1894. VII. 16: a szegedi főreálisk., 1895–1910(is): a zalaegerszegi áll. főgimn. tanára. – Írásai: gyulafehérvári Közművelődés (1891/92), gyulafehérvári gimn. ért. (1901), zalaegerszegi főgimn. ért. (1896: Történeti visszapillantás hazánk ezeréves multjára), Zalavmi Hírl. (1899–1902: munk.). – M: A sátoraljaújhelyi r. k. főgymn. története. Sátoraljaújhely, 1894. – Levelek a m. tanulók párisi utazásaiból. Zalagerszeg, 1900. 88

Gyulafehérvári gimn. ért. 1892/93:81. (életr.), 1900/01:98. – Zalaegerszegi főgimn. ért. 1898/99:40., 1900/01:88. – Kalmár 1907:211., 1910:239. – Huszár 1913:104., 1915:104. – Szinnyei XIV:563. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.