🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Trinkelius
következő 🡲

Trinkelius Zakariás Ignác SJ (Pozsony, Pozsony vm., 1602. máj. 8.–Pozsony, 1665. szept. 18.): tanár. – 1617. X. 11: Brünnben lépett a JT-ba; 1628. III. 19: Grácban pappá szent. 1630–40: a gráci egy. etika, bölcs. és teol. tanára, 1641–44: Grácban rektor, 1645: Bécsben, 1646: Judenburgban elöljáró, lelki vez., 1647-54: Bécsben az ausztriai rendtart, kormányzója, 1655-57: Judenburgban elöljáró és kvtáros, 1658-61: a nagyszombati és 1662-65: a pozsonyi r.ház főn., a rend növendékeinek tanítója. A JT római IX. és X. generalis congregatióján követ. Betegeskedése miatt a tanítástól visszavonultan a lelkipásztorkodott. – M: Major Dei Gloria, Finis unicus Societatis Jesu per Exercitia spirituali S. P. Ignatii propositus. Viennae, 1656. (2. bőv. kiad. 1660; 3. kiad. 1663) – Divinatorium Viae et Vitae Aeternae: Seu methodus Spiritualis ... Proposita. Uo., 1663. – Historia Erectionis et Dedicationis Statuae B. V. Mariae Immaculatae conceptae in foro Aulico. Uo., 1667. 88

Új M. Sion 1877. 172. (Rosty) – Szinnyei XIV:545. (s.v. Trinkelius) – Lukács 1981:775. [s.v. Trinckel; * Pozsony-Bratislava (Slovachia) – utóbbi név kettős anakronizmus, mindkettő a 20. sz. terméke!)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.