🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Trajtler
következő 🡲

Trajtler Géza (*Vezekény, Heves vm., 1888. szept. 30.): igazgató, tanító. – Szülei gyermekkorában meghaltak. Mint a Hevesvm. és Egervidéki Jótékony Nőegylet árvája, Egerben el. isk-t, gimn-ot és tanítóképzőt végzett, 1908: tanítói okl-et szerzett, 1910: gyümölcsészeti, 1922: testnevelési és 1924: népművelési tanf-ot is végzett. 1908. IX. 1–1927: a kápolnai r.k. el. népisk-ban tanított. Az I. vh-ban katona, hadnagyként szerelt le. 1921: ig-tanító. Ifj. egyes-et és fogyasztási szövetk-et vezetett, leventéket okt., ismeretterjesztő előadásokat és tanf-ot rendezett. A békeévektől egyik úttörője a Heves vm. falvak iskolánkívüli népművelésének. 1927. XI. 1–: az egri érs. tanítóképző int. gyakorló el. népisk-jában tanított. A középhevesi esp. ker. tanítói körének jegyzője, a Kat. Tanítóegyes. Orsz. Szöv. ig-ja, a SZIT Tankv-szerk. Biz. és a Gárdonyi Géza Irod. Társ. tagja. – Írásai: Ismeretterjesztő előadások. 2. (Miskolc 1929), Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. évkv-e 1929. (Bp., 1929: Gárdonyi, vers) – M: Hatvanasok. Harctéri versek 1914–1916. Eger, 1932. – Békevárás. Versek a harctérről 1917–1918. H.é.n. – Pásztorok, keljünk fel! Betlehemes játék ének- és dalbetétekkel. Eger, 1932. – Szt Buldusz, Eger vértanú pp-e. Uo., 1935. – A m. nemz. tört. és alkotmánya. Az osztott és részben osztott kat. el. népisk. 5/6. o. sz. Greiner Gyulával. Bp., 1927. (7. kiad. 1936) – Álneve: Szügyi Trajtler Géza. 88

Érs. tanítóképző értes. Eger, 1908. (*Hevesvezekény) – Benkóczy 1928:226. (*Hevesvezekény!) – Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. évkv-e 1929:317. (*Hevesvezekény!) – Bene 1939:364. – Gulyás–Viczián XXIX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.