🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tornyos
következő 🡲

Tornyos, v. Bács-Bodrog vm. (Tornjoš, Szerbia): plébánia a v. kalocsai főegyhm. zentai esp. ker-ében. – Zenta filiájából 1906: alapították. Tp-át 1901: Magyarok Nagyasszonya tit-ra sztelték. Org-ja (1/10 m/r) Zentáról és Szegedről került ~ra. – Plébánosai 1907: Csóti János. **

Schem. Col. 1912:103. – Miocs 1998:135. – Lakatos 2002:305.

Tornyos, Turna, v. Trencsén vm. (Trenčianska Turná, Szl.): plébánia a v. nyitrai egyhm. vágoninneni trencséni esp. ker-ében. – 1588: már létezett. Tp-át Szt Márton tit-ra sztelték. Akv. 1690-től. Kegyura 1880: Castries Iphigenia hgné. Anyanyelve 1880: szl. – Filiái 1917: Kisszaniszló, Nagybiróc, Vágapáti, Vágszállás. **

Gerecze II:929. – Schem. Nitr. 1911:44. – Divald 1999:405.

Tornyos Anna Canisia, KN (Gellénháza, Zala vm., 1900. júl. 13.–Gyón, 1968. aug. 7.): szerzetesnő. – 1918. IV. 4: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1922. VIII. 22: tette. Kókán, Zsámbékon kertész. – A szétszóratás után 1950 őszétől Gellénházán egyhközs. nővér, utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Tornyos (1943-ig Teplán) Gergely, 1943-tól vitéz (Esztergom, Esztergom vm., 1882. márc. 12.–Váci börtön?, 1951. nov. 27.): plébános. – A teol-t esztergomban végezte, 1905. VI. 27: pappá szent., Érsekvadkerten, 1909: Hidaskürtön, 1911: Érsekvadkerten kp., 1914–18: tábori lelkész, 1919: Helembán lelkész, 1920: Kemencén plnos. 1930–42: esp. 1949. IX. 5: a kötelező hitokt. eltörlése után ez ellen nyilvánosan tiltakozott, ezért 1950. VI: utasították, hogy lábon álló, de még be nem érett gabonáját sürgősen arassa le. Mivel nem engedelmeskedett, a falu „szégyentáblájára” tették, amit lefényképezett. A falu tanácselnökének följelentésére az ÁVH egy éjszaka elrabolta a pléb-ról. 1951. I: Bpen 8 évi börtönre ítélték, vsz. a váci börtönben halt meg. 1990. X. 7: Walcz Ferenc kántortanító ig-val közös emléktáblát állítottak emlékére. 88

Schem. Strig. 1915:383. (s.v. Teplán Gergely); 1925:160; 1943:339. (s.v. vitéz Tornyos Gergely); 1945:370. – Pilinyi 1943:18. (s.v. Teplán Gergely) – Havasy 1990:404. – Hetényi Varga I:267. (†dec. 28.) – Szántó 1992:134. – Diós 1999:224. (5528.)

Tornyos Gyula, SJ (Bp., 1901. máj. 16.–Bp., 1944. okt. 8.): áldozópap. – 1916. VII. 30: lépett a r-be. 1930–31: életre hívta az Egyetemi Settlement mozg-at: ifjú értelmiségiekkel és egy. hallg-kkal rendszeresen látogatta a bpi nyomortelepek lakóit, különösen a fiatalokat. Ifj. lelkigyakorlatokat vezetett a budai Manrézában. A 30-as évek második felében és a 40-es évek elején föllendítette az ifj. Mária kongr-kat. Bp. ostroma alatt a Szív u. rházban halt meg tüdővészben. – M: Mi a Mária-kongr. Bp., 1937. – Írásai: M. Kultúra (1927, 29, 35), Kat. lex. 3-4. köt. (Bp., 1931: munk.), Karitász almanach. 1938. (Bp., 1937: A Columbus-lovagok) – M: Szociális kérdés. Vezérkv az ifj. szociális tanulmányi körök sz. 1. köt. Bp. 1937. (Több nem jelent meg) – Betűjegye: T. Gy. (Kat. lex. II/IV.) 88

Cat SJ 1944: 61., 1946. 31. – Esti Újs. 1944. X. 9. – Pest,1944. X. 9. – Függetlenség 1944. X. 10. – Öszetartás 1944. X. 10. – P. Hírl. 1944. X. 10. – Varga József: Bűnös nemzet v. kényszerű csatlós? Bp., 1991:201. – Határ Győző: Életút. Kabdebó Lóránt interjúja. Szombathely, 1993. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)

Tornyos József (Gellénháza, Zala vm., 1898. febr. 9.–Székesfehérvár, 1976. dec. 19.): plébános. – 1921. VI. 22: pappá szent., Szombathelyt hitokt., 1922: Letenyén kp., 1925: Zalaegerszegen hitokt. 1929: Kisunyomban kisegítő, 1929: az akkor létrehozott toronyi kurácián lelkész, 1931: Zalalövőn, Bagodvitenyéden kp., 1933: uo., 1933: Rédicsen h. plnos, 1941: Tófej-Lórántházán lelkész, 1944: Szombathelyt karkp., 1945: Felsőpatyon kp., 1945–48: Kőszegpatyon lelkész. 1948. VI: az iskolák államosítását ellenző első három letartóztatott papi fogoly egyike. Azzal gyanúsították, hogy egy hívét (ppi rendeletre hivatkozva) kiközösítette az Egyházból. XII. 8: szabadult a Buda-Dél internálótáborból. 1949–64: nyugdíjazásáig Vashosszúfaluban lelkész. 88

Schem. Sab. 1972:189. – Németh 1991. – Hetényi Varga I:388.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.