🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tornallyai
következő 🡲

Tornallyai Gedeon (17?? – Ipolyság mellett a káptalan birtokán, 1802. szept. 20.): kanonok. – Ref. családban született, ifjúként katolizált. A teol. Esztergom ban végezte, a főegyhm-ből 1776: az újonnan alapított rozsnyói egyhm-be kerülvén Guszonán (Gömör vm.), Várgedén, majd Szentsimonyban szolgált. 1789: rozsnyói knk. Jónevű szónok volt. – M: Assertiones ex universa philosophia. Kassa, 1752. – D. Stephanus regius apostolus et apostolicus Hungariae rex, panegryca dictione celebratus ... Nagyszombat, 1770. – Jó hartz. Gyászbeszéd br. Andrássy Antal rosnyai püspök temetésén. Eger, 1800.  88

Schem. Rosn. 1901: 35. – Szinnyei. XIV:348.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.