🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tomor
következő 🡲

Tomor Anna Agneta, KN (Felsőiszkáz, Veszprém vm., 1906. júl. 26.–Vác, 1988. dec. 14.): szerzetesnő. – 1931. VII. 3: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1935. I. 6: tette. Zsámbékon dolg. – A szétszóratás után 1950 őszétől az esztergomi szem. háztartásában dolg. Utolsó éveiben a váci elfekvő kórházban ápolták. r.k.

Tomor Ferenc (Noráp, Veszprém vm., 1827. máj. 28.–Bp., 1902. ápr. 27.): főgimn. tanár . – A gimn-ot Veszprémben, a bölcs-et, mint bencés növendék Győrött végezte; onnét kilépve  1 é. a Győri Jogakad. hallg-ja, majd Bezerédj Mihály unokájának nec-je. Az 1848/49: a szab.harcban a Mednyánszky-féle szabadcsapat katonája, amiért 3 évi fogságra ítélték, Theresienstadtból kegyelemmel előbb szabadult. Pesten, később Szegeden családoknál és int-ekben magánokt., 1857: az alreálisk. tanári képesítést szerzett, VIII. 31–: a kecskeméti városi reálisk., 1861. X. 11–:az ungvári főgimn., 1863. IX. 10–: Budára helyezték, előbb II. ker. főreálisk., 1873. V. 6–: nyugdíjaztatásáig a II. ker. kat. főgimn. m. és lat. nyelv tanára. Ungvárról távozásakor a város díszpolgárává választották. – M: Testvériség, honpolgári szózat a m. haza közérdekében. Pápa, 1848. – Terézvárosi esték 1849–50. Első füz. Kecskemét, 1861. – Kárpáti czimbalom. (Költem-ek). Ungvár, 1866. – Tell Vilmos. Színmű 5 fv. Írta Schiller Frigyes. Ford. Pest, 1869. – Két nemzeti nóta. Kárpáti czimbalmostól. Bp., 1873. – A hatodik nagy hatalom, vagy a modern sajtó. Lukas József után a m. viszonyokra alkalmazva. Uo., 1877. – Éva. Madách: Az ember tragédiája c. drámai költeményben. Uo., 1877. (Klny. Budai főgimn. ért.) – Korunk tükre. Szatírákban és epigrammokban. Uo., 1881. (Előbb a humorisztikus lapokban és a M. Államban) – M. olvasókv a népisk. 1–4. o. sz. Váradi Antallal. Uo., 1881–1882. (I. o. sz. 2. átd. kiad. 1882., 3. kiad. 1882, 4. kiad. 1886., 6. kiad. 1888, 8. kiad. 1895., II. o. sz. 2. kiad. 1886, 3. kiad. 1887, III. o. sz. 2. kiad. 1884., 5. kiad. 1890., 6. kiad. 1893, IV. o. sz. 2. kiad. 1886) – Széchenyi szelleme, kül. tek. Hitel c. kvére. Uo., 1881. – Kármán és Tomor-Váradi-féle Olvasókvekről, kül. tek. ez utóbbi hírlapi kritikusaira. Uo., 1881. – Schiller Frigyes színművei. 1–4. köt. Wallenstein. Az orleánsi szűz. Stuart Mária. Ford. Uo., 1888. – Új roham a Tomor-Váradi-féle Olvasókvek ellen. Uo., 1895. – Fájdalom-kve. Emlék szeretteim sírjaira. (Költem.) Uo., 1898. – Lubrich Ágost egy-i tanár életrajza. Uo., 1901. (Klny. Alkotmány) – A Közoktatás c. egyetemes tanügyi közl. 1882. I. – 1888 (XII?): szerk-je. – Álnevei: Kárpáti czimbalmos (művén); Kéthalmi (M. Néplap), Agyagvári Agyagos (Ungvári Közl.); Romot és Sámson (M. Állam).  88

M. Állam 1902: 98. sz. – Szinnyei. XIV: 282. – Baranyai–Keleti 1937: 83.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.