🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tolcsva
következő 🡲

Tolcsva, B-A-Z m.: 1. plébánia az egri főegyhm. sárospataki esp. ker-ében. 1332: már létezett. Tp-át 1437 e. Kisboldogasszony tit-ra szent. 1536–1671: és 1705–11: a prot-oké. 1733: felújították, 1836: meghosszabbították. Szentélye a Ny-i végében, tornya a D-i oldal felénél, alsó szintje a hajóba nyílik. A pléb-t 1672: alapították újra. Harangjait 1655: 104,8 cm átm. Georgius Wierd Eperjesen, 1888: 46,5 cm átm. Seltenhofer Frigyes és fiai Sopronban öntötték. Org-ját (2/10 m/r, op. 2917.) 1938: a →Rieger gyár építette. Akv. 1701-től. – Filiája 2007: Vámosújfalu. – Plébánosai: 1702: Lőrinczfi György, 1711: Nedeczky Gábor, 1722: Körmöczi János, 1729: Zaczpang Pál, 1742: Eőr Andor, 1748: Blaskay György, 1759: Matuska Márton, 1765Í: Némethy Mihály,  1776: Matuska János, 1809: Molnár András, 1835: Róth Mihály, 1837: Eördögh János, 1857: Prámer Alajos, 1880: Mihályffy László, 1896: Kolbay Gergely, 1915: Koredkó Ede, 1932: Homér Gyula, 1940: Sztirsovszky Mihály, 1965: Hoffmann János, 1970: Horváth Bertalan,  1976: Bezzeg József, 1992: Kurtos András, 1997: Bertók József. – 1948: 11 tanerős r.k. ált. isk-jában 356 tanuló. – 2. g.k. parókia a v. munkácsi egyhm-ben, 1912: a hajdúdorogi egyhm. hegyaljai esp. ker-ében. 1754: alapították. Mai Mária mennybevitele-tp-át 1859: építették. Harangjait , 1740: 32,4 cm átm. ismeretlen mester, 1886: 102,6 cm átm. Novotny Antal Temesvárott, 1925: 50,7 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban öntötték. Kegyura 1880: a Vallásalap. Akv. 1803-tól. Anyanyelve 1880: rutén, m. – Filiái 2000: Olaszliszka, Vámosújfalu. – Parókusa Páll Miklós. – 1948: 9 tanerős g.k. ált. isk-jában 459 tanuló. – 3. Lakói 1785: 936 r.k., 541 g.k., 300 ref., 288 izr.; 1910: 1531 r.k., 378 g.k., 1 g.kel., 35 ev., 424 ref., 8 unit., 732 izr., össz. 3109; 1940: 1630 r.k., 436 g.k., 1 g.kel., 12 ev., 400 ref., 363 izr., 3 egyéb vall., össz. 2845; 1983: 420 g.k., össz. 2053; 2000: 1068 r.k., 420 g.k., 257 ref., össz. 1955. Bertók József–P.P.

1. KTN II:705. – Gerecze II:1062. – Soós I:535. – Patay 1984. – MKA 2000:374. – 2. Schem. Univ. 1842:633. (1745: alapították; első téglatp-át 1815: építették) – Schem. Hd. 1982:95. – Patay 1992. – MKA 2000:177.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.