🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Titz
következő 🡲

Titz Antal Piar (Szabadka, Bács–Bodrog vm., 1867. ápr. 29.–Bp., 1926. máj. 30.): hittanár. – A gimn. 1–7. o. Szabadkán végezte, 1884. VIII. 27: Vácott lépett a r-be 1886-ig Kecskeméten tanult. 1886–87: Nyitrán, 1887–91: a bpi Tud.egy. teol. hallg., 1894: drált. 1890. VI. 14: szerz. fog. tett, VI. 21: pappá szent. 1891–92: Bpen, 1892–93: Selmecbányán, 1893–94: Léván gimn. hittanár; 1894–95: a kolozsvári 1895–1906: a bpi Kalazantinumban, a tanárképző és teol. int. elöljárója, és a gimn. hittanára. 1907: Nagykárolyban házfőn. és h.plnos. 1908–17: a debreceni főgimn., 1918–19: a Kalazantinum, 1920–23: nyugdíjazásáig a bpi főgimn. hittanára. – M: Dissertatio de traditione divina. (Dri értek.) Léva, 1894. – Kat. vallástan. 1. r. Alaphittan. A középisk. 5. o. sz. [Bp., 1897; 2. kiad. Uo., 1901; 3. a vallástanítás új tanterve szerint átd. kiad. Uo., 1904; 4. kiad. Uo., 1908], (Ism. M. Sion 1899. 226.); 2. r. Ágazatos hittan. A középisk. 6. o. sz. Uo., 1897. [2. kiad. Uo., 1902], 3. r. Erkölcstan a középisk. 7. o. sz. Uo., 1898. [2., a vallástanítás új tanterve szerint átd. kiad. Uo., 1906; 3. kiad. Uo., 1908]; 4. r. Kat. hitvédelem (apologetike) a középisk. 8. o. sz. Uo 1909. (2. kiad. Uo., 1910) – A r. k. egyh. tört-e, kül. tek. a m. egyh. viszonyokra. A középisk. 7. o. sz. Uo., 1900. (2. átd. kiad. Uo., 1906) – A gr. gr. Károlyi Istvánné Csekonics Margit grnő védnöksége s a paulai Szt Vincéről nev. Irgalmas Nénék vez. alatt álló nagykárolyi „Margit” leánynev. int. ért. az 1906/07., 1907/08. isk. évről. (1–2. db.) (Közölte) Nagykároly, 1907–1908. – A nagykárolyi r. k. fiúisk. tanulóinak érdemsorozata az 1906/07., 1907/08. isk. évben. (1–2. db.) (Közölte) Uo., 1907–1908. – Bibliai történetek. 1. r. Az ÓSZ tört-e. A középisk. 2. o. sz. Uo., 1910.; 2. rész. Az ÚSZ tört-e. A középisk. 3. o. sz. Uo., 1911) – 13. R. k. szertartástan. Közép- és polg. isk. sz. Uo., 1912. 88

Rajner 1893. – Debreceni piar. gimn. ért. 1909/10:11., 1910/11:24., 1911/12:28. – Kalmár 1910:60. – Szinnyei XIV:208. – Barthos–Csetri 1923:43. – Krücken–Parlagi 1918. II:638. – Révai XVIII. – A m. kegyesr. bpi gimn. ért. 1926:20. (K. L.) – Új Nemzedék 1926. VI. 1. – Értesítők 2004. 12:23.070–71, 23.124–125. – Patyi: Bécsi diákok 1890–1918. Bp., 2004:2982.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.