🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tiso
következő 🡲

Tiso, Jozef (Nagybiccse, Trencsén vm., 1887. okt. 13.-Pozsony, 1947. ápr. 18.): plébános, államfő. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, Bécsben 1910. VII. 14: pappá szent., Ócsadon (Trencsén vm.), 1911: Rajecen kp., hittud-ból drált, 1913: Bánon (Trencsén vm.) kp., 1914-15: tábori lelkész, 1915: a nyitrai szem. spirituálisa, gimn. hittanár. 1918: Bécsben egy. mtanárrá képesítették. 1918-24: a nyitrai papnev-ben morálist, pasztorálist és ped-t tanított. 1921: ppi titkár és p. prel., 1924: Bánon plnos. 1925-: Prágában parlamenti képviselő. 1927-29: csehszl. eü. és testnevelési min. A tót Néppárt (Slovenska l'udova strana) aleln., 1938. VIII. 16: a Hlinka Szlovák Néppárt (Hlinkova slovenska l'udova strana, HSLS) eln. Az X. 6-i zsolnai egyezmény egyik kezdeményezője, X. 7: az önrendelkezésű Szlovenszko min-elnöke. X. 9-13: az I. →bécsi döntést megelőző →komáromi tárgyalásokon a csehszl. küldöttség vez-je. 1939. III. 10: elmozdították, de a helyette kinevezett Szidor-kormányt Berlinben nem ismerték el, III. 11: Berlinben tárgyalt Adolf Hitlerrel (1889-1945), aki a tótok csehektől való teljes elszakadását kívánta. III. 14-X. 26: a Szlovák Közt. min-elnöke. III. 16: távirati kérésére a Szlovák Közt-ot Hitler protektorátusa alá helyezte, III. 23: ném-szl. 25 é. szóló szerződést kötöttek. 1939. X. 26-1945. IV. 5?: a Szlovák Közt. eln., a tót Néppárt eln., a tót hadsereg, a (náci mintára szervezett) Hlinka Gárda és a Hlinka Ifjúság főparancsnoka, magát 1942-45: Vodcának (Vezér) címeztette. Hitler első fegyveres szövetségese 1939. IX. 1: a Lengyo. elleni háborúban, melyben elfoglalták a →trianoni békében Lengyo-nak juttatott (főként gorálok lakta) falvakat. 1941. VI. 13: fölajánlotta Hitlernek Szl. részvételét a SZU elleni háborúban (amiért Hitler a m-okkal szembeni területi követelései teljesítését ígérte), Olaszo. és Ro. után harmadikként VI. 23: csatlakozott a SZU elleni hadműveletekhez. 1942. II: bevezettette a ném. faji törv-eket, III. közepétől 500 szl. korona költségtérítést fizetett a németeknek minden szl. állampolgárságú zsidó deportálásáért. 1944. VIII: ném. csapatokat hívott Szl-ba a 'népi fölkelés' leverésére. 1945. III. 30. k. Bajoro-ba menekült, az USA elhárítói egy ktorban tartóztatták le. Pozsonyban a Szl. Nemz. Bíróság 1947. IV. 15: halálra ítélte, fölakasztották. - 1990: emléktábláját Ján Korec nyitrai pp. leplezte le Bán községben a gépipari középisk. épületén, melyben az 1930-as években az általa alapított r.k. fiú tanítóképző int. létezett. 88

Schem. Nitr. 1911:165. (s.v. Tiszó!); 1914:158. (s.v. Tiszó!) - Mai enciklopédia 1941:433. (Tiso, József) - Hitler 68 tárgyalása 1939-44. 1-2. köt. Bp., 1983. - Népszava 1990. VII. 18. (Kiss Éva: Megindult a lavina a Tiso-ügyben) - Új Szó (Pozsony) 1993. VIII. 31. (Tomas Klvana: Tiso-ügy az asztalon) - Vígh Károly: A szlovákiai magyarság sorsa. Bp., 1995:101. - Vasárnap (Pozsony) 1993. IX. 5. (Szűcs Béla: 100 sor a bocsánatkérésről) - Hetényi Varga III:242. Arck. - Popély 2006:124. - Graziano, Ingrid-Eördögh István: ~ és a szlovákiai holokauszt. Bp., 2006. (METEM-könyvek 58.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.