🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tillmann
következő 🡲

Tillmann, Fritz (Honnef, No., 1874. nov. 1.-Rhöndorf, 1953. márc. 24.): pap, erkölcsteológus. - 1898: sztelték pappá, Bonnban egy. lelkész. 1908: uo. az úsz-i egzegézis magántanára. Az ÚSz kiadása után fordult az erkölcstan felé, 1913-39: az erkölcstan prof-a volt. - Joseph →Mausbach reformtörekvéseit folytatva sürgette a dogmatika és az erkölcstan szorosabb kapcsolatát: a kat. hívő életét a termfölötti létre és Krisztus követésére építette fel, a kazuisztikát elvetette. Ném. nyelvter-en az erkölcstan fejlődését meghatározó tudós, a zsin. teol. előfutára lett. - Fm: Das Johannesevangelium. Bonn, 1914. - Handbuch der christlichen Moral. Az 1-2. köt-et Th. Steinbüchellel és Th. Münckerrel, a 3-4. köt-et egyedül. Düsseldorf, 1940. **

LThK X:196.


Tillmann Ferenc (1821.–Komárom, 1849. febr. 28.): káplán. – A bölcs-et 1837: Nagyszombatban, a teol-t 1839-től Bécsben hallgatta. Komáromban kp. – M: Az anyaszentegyház öt parancsolata, bőjti szent beszédekben. Himmelstein Ferencz után ford. Komárom, 1848. 88

Új M. Sion 1886:852. – Zelliger 1893:525. – Szinnyei XIV:170.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.