🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tevely
következő 🡲

Tevely Marianne, adászteveli; várbogyai és nagymadi Bogyay Ödönné (*Büssü, Somogy vm., 1860 k.): háztartásbeli. - 1878: ment férjhez, 1927: mint áll. nyugdíjas özvegye Bpen élt. - M: Zsoltárok a szeplőtelen Szűz Máriához sz. Bonaventurától, boldog halál elnyeréséért, a hétnek minden napjára. 2. kiad. Kivonat, melyeket IX. Pius pápa engedélyezett. Ford.: Bogyai Tevely Marianna. Bp., 1917. 88

Kempelen 1931. X. (eredetileg Mariska) - M. kv-keresk. évkv-e. 1918. - Bpi cím- és lakásjegyzék. Uo., 1928. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.