🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Telcs
következő 🡲

Telcs Ede (Baja, Bács-Bodrog vm., 1872. máj. 12.-Bp., 1948. júl. 18.): szobrász, éremművész. - 1887: a Mintarajziskolában tanult Vasadi Ferencnél. 1888-tól Bécsben végezte tanulmányait, mestere E. Hellmer, majd K. Zumbusch. 1899: tért haza. 1920-22: Hollandiában dolg. Számos elismerésben részesült (Ráth-díj, Rökk-díj, állami nagy aranyérem). Jelentős bpi köztéri szobrai: a →Millenniumi emlékművön Szt László (1911) és III. Károly (1912, 1944: megsérült, raktárban), Vörösmarty-emlékmű (Kallós Edével, 1908), Virulj! kút (1930), Alpár Ignác (1931), Hüvelyk Matyi (1934). Épületszobrászati munkái Bpen: Zeneakad., Adria Biztosító, Gresham, Hitelbank, Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. székháza, Szt Flórián szobra saját lakóházán. Vidéken Szilágyi Dezső (Telepes, 1902), Kossuth (Kecskemét, 1906) szobra, Hősi emlék (Jászberény). Síremlékei: Barabás Miklós (1905), Horti Pál, Mechwart András (1910), Munkácsy (1911). ~ sírját saját alkotása díszíti a Farkasréti temetőben. Több kisplasztikát és portrét is készített. A 20. sz. első fele magyar éremművészetének kiemelkedő, meghatározó alakja. Érmein és plakettjein a naturalizmus szerencsésen ötvöződött a századforduló szecessziójával. Legjelentősebb érmei és plakettjei: Thaly Kálmán, gr. Andrássy Gyula, Beöthy Zsolt, Trefort Ágoston, Görgey Artúr, Alpár Ignác, Torinói Világkiáll., Atalanta, M. Numizmatikai Társ. Zenei tárgyú érmei: Bach, Puccini, Beethoven, Mozart, Liszt, Popper, Hubay, Zathureczky. Számos hazai éremművésznek volt a mestere. 1963: a M. Nemz. Galériában volt emlékkiállítása. 1974: a M. Nemz. Galériában és a bajai Türr István Múz-ban rendeztek kiállítást ~ és tanítványai tiszt-ére. Pr.L.

Művészet 1904:73. (Márkus László: ~) - Huszár, Lajos-Procopius, Béla v.: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Bp., 1932:440. - Medvey Lajos: Vezető Bp. szobrai megtekintéséhez. Bp., 1939. - Telcs András-Solymosi Ede: ~. Baja, 1966. - ~ és tanítványai. Bp., 1974.- Ádámfy József: A világ Kossuth-szobrai. Bp., 1979. - Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Bp., 1983. - 20. sz. m. festészet és szobrászat. Szerk. Csorba Géza. Bp., 1986. - Arter 1993:1. sz. (L. Kovásznai Viktória: ~ éremművészete) - Tóth Vilmos: Síremlékművészet. Bp., 2006.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.