🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tatay
következő 🡲

Tatay János, kistatai (Pölöske, Zala vm. 1789. jan. 17.-Győr, 1862. jan. 23.): kanonok. - A teol-t a pesti tudegy-en végezte, ahol bölcs. dr-rá avatták. 1813. VIII. 24: pappá szent., 1815: Szombathelyt teol. tanár, 1820: Nagylövőn (Sopron vm.) plnos, 1851: győri knk. és a szem. rektora. 1858: széplaki c. apát. Nyelvemlékeket és pénzeket gyűjtött, 500 köt-es kvtára volt, levelezett dukai →Takács Judittal, Berzsenyi Dániellel, Döbrentei Gáborral, Kazinczy Ferenccel. 1843: az MTA tagjának ajánlották. - Írásai: Tud-os Gyűjt. - M: Nagyt. Dréta Antal urhoz a zirczi apátság n. é. előljárójához a hazai literatura hathatós maecenásához Antal napján 1812. (Költemény). Buda, 1812. - A m-ok első kir-a, szt István emléke. Egyh. beszédben megújitva. Kis-Aszszony hava 25. 1839. Bécsben. Bécs, 1839. - Halotti beszéd... Balassa Gábor szombathelyi pp. ... emlékezetére. 1851. Mindszent hava 1. Szombathely, 1851. 88

Szinnyei XIII:1342. - Bedy 1938:478. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.