🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tary
következő 🡲

Tary Ferenc (Szeged, Csongrád vm., 1810.-Kalocsa, 1865. jan. 5.): kanonok. - 1833: szent. pappá. 1837: a kalocsai szegyh-ban karkáplán és hitszónoka. A kalocsai gimn-ban hittanár. 1839: főszentszéki iktató, jegyző és levtáros. 1840: helynöki titkár. 1846: főszentszéki ülnök. 1852: érs. titkár. - 1853. VIII. 10: ifj. mester-, XI. 10: id. mesterknk., 1857: Bold. Szűz Máriáról nev. hatvani prép., 1864. VIII. 25: őrknk.- M: Egyh. beszéd, melyet Szt István első magyar kir. nemzeti ünnepén Bécsben... 1863. Kisasszony Hava 23. mondott. Bécs, 1863. **

M. Sion 1865:178. - Szinnyei XIII:1831. - Lakatos 1998:158.

Tary Lajos (Bp., 1884-Bp., 1972): festőművész. - 1906: az Orsz. Iparműv. Főisk-n díszítőfestő szakon végzett. 1907: Ferenc József-ösztöndíjat kapott. 1908: a bpi Képzőműv. Főisk-n az Orsz. Rajztanárvizsgáló Biz-nál rajztanári okl-et szerzett. 1922-52: ipari isk-ban rajzot tanított. →Lohr Ferenccel közös műterme volt, több tp. festését együtt végezték. →Gróh István műtermében és megbízásából zenetört. frízt festett a bpi Zeneakad-n. 1907: →Sándor Béla mellett részt vett a sióagárdi és a paksi plébtp. freskóinak festésében. Tervezte és megfestette az ungvári g.k. papnevelde kpnájának freskóit. 1911: javította Kecskeméten a földrengés rongálta „Roskovits-falképeket”. Kiskunfélegyházán az Ó- és Újtp-ban, Zentatornyoson, 1908: Budafokon a Törley-kpnában, Bajon a plébtp-ban freskókat festett, 1913: Csongrádon a Nagyboldogasszony-tp. freskóit és főoltárképét készítette. - A Műemlékek Orsz. Biz-a megbízásából kk., mész alatt lappangó falképeket tárt föl és restaurált: 1902: a szmrecsányi (Liptó vm.) tp. mennyezetén, 1903: Tótlak-Velemérben (Zala vm.) lemásolta, Vajdahunyad várában elkészítette a falfestményeket; 1905: a zsegnyei (Sáros vm.) ev. tp. falképeit másolta, a nagyszebeni (Szeben vm.) ev. tp. falfestményeit festette. 1909: föltárta és lemásolta Vörösklastrom (Szepes vm.) ktorának falképeit. 1911-12: föltárta és átfestette a podolini (Szepes vm.) kk. tp. freskóit és restaurálta az egész tp-ot. 1913: a zsegrai (Szepes vm.) tp. falfestése és átfestése. - Önálló rendelésre festette 1911: a nedeci (Szepes vm.) tp. 2 oltárképét, 1912: a kacvini (Szepes vm.) tp. Utolsó vacsora-főoltárképét, a szepesófalui tp. oltárképét (Tiziano: Mária mennybevétele-másolat), Szepesolasziban (Szepes vm.) 1927: a Ker. Szt János-főoltárképet, 1928: Szt Mihály- és Mária Magdolna-mellékoltárképeket, 1930: a kpna részére Szt János-képet. - A Műemlékek Orsz. Biz-a 1917: megbízta IV. Károly kir. (ur. 1916-18) koronázásának megfestésével, de csak a „kardvágás” képrész készült el. **

Leibinger Jánosné (unoka) közlése

Tary Lajos (Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1884. júl. 8.-Hatvan, 1960. nov. 22.): főkántor. - Kántori okl-ét az iglói tanítóképzőben szerezte. Szatmárnémetiben, Dévaványán, 1914-: Hatvanban főkántor, a Közművelődési Egyes. Dalárdájának szervezője és vez-je. 1917: iparisk. képesítést is szerzett, 1927-48(is): a bpi VII. ker. Damjanich u. isk. tanítója. Egyh. darabokat írt. - M: Jövendölések. Hatvan (Hoffmann ny.), é.n. - A nagyhét énekei. Kiad. Honfoglalás Rt. Uo., é.n. 88-**

Molnár 1936:500. - Bp. közokt. címtára. Bp., 1948:263. - Hatvani lex. Hatvan, 1996:360. - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

Tary László (*Dévaványa, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1912): kántortanító. - Kántortanítói okl-ét a bajai tanítóképzőben, el. isk. ének szaktanítói okl-ét a Liszt F. ZF-n szerezte. Hatvanban, Turán, 1936-: Bagon (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) kántortanító. Hatvanban vonószenekar, Turán az Iparos Dalárda szervezője és vez-je. 88

Molnár 1936:501.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.