🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tarpai
következő 🡲

Tarpai (1933-ig Schreiber) Ottó (*Verespatak, Alsó–Fehér vm., 1882. febr. 5.): polgári iskolai igazgató. – A gimn-ot Kolozsvárt és Csíksomlyón végezte, a Ferenc József Tudegy-en 1907: mat–termtud. szakos tanári okl-et szerzett. A nagyszombati érs., 1909–26: a gyulai r.k. főgimn. tanára. 1914–18: a gyulai 300 ágyas Vöröskereszt Kórház gondnoka. 1920–: a polg. fiúisk. ideigl. ig-ja is, amikor 1926: a polg. isk. véglegesítette, a főgimn. tanári állásáról lemondott. 1926–45(?): ig. 1930–44: az iparostanonc isk. ig-ja is. Tanulm-úton járt Au-ban. 1930. IX. 28–: a Tanáregyesület Arad–Békésmegyei Körének eln., miután a Kör Szegedi Tanker. Körré alakult át, ennek társeln. Egyidejűleg az iparos-tanoncisk. ig-ja, a tvhat. biz. tagja, a M. Cserkészszöv. V. ker. társeln., a helyi és a Békésvm. Cserkész-Intézőbiz. üv. eln., az 554. sz. Gyula iparostanonc cserkészcsapat parancsnoka. – Cikkei: Gyulai polg. fiúisk. értes. (1921, 26, 28, 29). A Békés (1882–1939) heti/napilap cikkírója. – M: Erdélyi körút. Gyula, [1913] (Klny. Békés) – A gyulai ált. ipartestület által Gyula város segélyével fenntartott nyilvános joggal felruházott polg. fiúisk. 1920/21–1944/45. é. értes. (25 db) Szerk. Uo., 1921–45. – A gyulai közs. fiú iparostanonc isk. 1930/31–1936/37. é. értes. (7 db) Szerk. Uo., 1931–37. – A gyulai közs. szakirányú iparostanonc fiúisk. 1937/38–1943/44. é. értes. (7 db) Szerk. Uo., 1938–44. 88

Barthos–Csetri 1923:116. (s.v. Schreiber) – Oroszlány. Orosháza, 1929:147. (s.v. Schreiber) – Gyulai polg. fiúisk. értes. 1932/33. (jubileuma, arck.) – Márkus 1937:780. – Deák 1942:463. – Polg. isk. tanárok 1942/43. évkv-e. 1943:260. – Értesítők. 2001. 8:10.809–19, 10.909–20. (s.v. 1933: Tarpay; 1934: Tarpai)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.