🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Taksonyi
következő 🡲

Taksonyi János, SJ (Sáros vm., 1679.-Nagyvárad, 1746. jún. 4.): hitszónok, lelki író. - 1697. X. 8: Trencsénben lépett a r-be. A novíciátus után 3 é. bölcseletet a nagyszombati egy-en végezte. 1703: Gyöngyösön tanár és ifj. szónok, 1705: Egerben tanár és szegyh. szónok. 1709: Nagyszombatban pappá sztelték, a 3. próbaévet Leobenben töltötte. 1710: Győrbe rendelték, a pestis idején rtársaival együtt hősiesen szolgálta a betegeket. 1711 őszén Kassán a rendi főisk. fil. tanára. 1714 őszén Kolozsvárt tanár, a nemesi koll. régense, hitoktató és gyóntató. 1715 őszén újra Győrött a szemiárium erkölcstan tanára, hitszónok, az Agónia társulat vez-je. 1720-32: Nagyszombatban, Nagybányán, Ungvárt, Komáromban, Szatmárt, Rozsnyón, Kőszegen, 1732-44: Győrött hitszónok. 1744: Nagyváradon spirituális. - M: A negyvannapi böjtnek szentsége. Latinul írta Hevenesi Gábor. Ford. Győr, 1739. - A Kálvária-hegynek szentsége. 8 stációs keresztút. Győr, 1739. - Az emberek erköltseinek és az Isten igazságának tükörei. Példák és tanulságok. 1-2 rész. Győr, 1740-43. (újabb kiad. 1759, 1805) 88

Gyenis II:491. (Csery-Clauser Mihály: ~)

Taksonyi József (Szekszárd, Tolna vm., 1908. márc. 18.-Pécs, 1993. jún. 22.): plébános. - A pécsi ciszt., Pius és Garay János Gimn-ban, a pécsi hittud. főisk-n és az Erzsébet Tudegy. bölcs. karán tanult, ahol bölcs. dri és középisk. tanári okl-et szerzett. 1931: pappá szent., Bölcskén, 1932: Pincehelyen, 1936: Pécs-Gyárvárosban kp., 1938-48: a szegyh. énekisk. tanulm. felügyelője. 1940: Rómában járt tanulm-úton, 1942: Mecsekszabolcson plnos. 1943: Pécsett hittanár, 1952: Bátán plnosh., 1957: hitokt. felügy., 1964: Mohács-Belvárosban plnosh., 1967: plnos, 1980: madocsai c. apát. - M: Pécs egyházzenei művelődése a 18. sz-ban. Pécs, 1935. (Specimina dissert. Fac. Phil. Regiae Hung. Univ. Elisabethinae Quinqueeccl. 81.) - A Szentlélek. Kelemen Vendellel. Bp., 1972. - Az isteni szó teol-ja. Uazzal. Uo., 1973. 88

Ker. m. közél. alm. II:1058. - Pilinyi 1943:70. (s.v. János!) - Schem. Qu. 1948:7; 1972:144; 1981:288. - Diós 1999:218. (5235.) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.