🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szovjet
következő 🡲

szovjet (orosz 'tanács'): hatalmi, önkormányzati szerv. - 1905-07: és az 1917. II: oroszo-i polg. dem. forr. valamint a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom”-nak (NOSZF) nevezett XI. 7-i bolsevik államcsíny idején létesített pol. hatalmi csoportosulás, amit a propaganda a munkásság, ill. a parasztság hatalmi, önkormányzati szervének nevezett. Először az 1905-07-es forr. idején 1905. V: az ivanovo-voznyeszenszki textilipari sztrájk vezetésére, majd az ipari központokban alakítottak ~et az ellenzéki pártok. Az →osztályharcot hirdető bolsevikok a cárizmus elleni forr., a fegyveres harc irányító szerveivé akarták kiépíteni, a mensevikek a békés, fokozatos terjeszkedéssel történő hatalomátvételt szánták. 1917. II: a polg. dem. forr. győzelme után a főként mensevik és eszer többségű munkás-, katona- és paraszt~ekkel a kormány s a ~ek kettős hatalma alakult ki. 1917. IV: a németek hazaszállította V. I. Lenin [Uljanov] (1870-1924) az Áprilisi tézisekben meghirdette a „Minden hatalmat a szovjeteknek, semmi támogatást az Ideiglenes Kormánynak” jelszót, 1917. IX-től már mint a fegyveres fölkelésre való felhívást hirdették. A XI. 7-i bolsevik puccs után az új, ellenzéket gyorsan fölszámoló, kommunista(bolsevik) pártállam szervezeti alapját a ~ek képezték. A ~ek mintájára hozták létre a vesztes közp. hatalmak államaiban 1918 őszén a munkástanácsokat, melyeknek rövid időre (pl. Bajoro-ban, Mo-on) államcsínnyel a hatalmat is sikerült megszerezniük. 1945-: a Vörös Hadsereg megszállta ter-eken ill. befolyási övezetében ezen társad. rendszert vezették be, melyet 1990-ig sikerült fönntartani. - A ~ és az 1956-os m. forr. munkástanácsai közötti különbség: az utóbbi helyi érdekérvényesítő önszerveződés a pártok kizárásával, államhatalmi fölszámolásáig eredményesen működött. 88

Dezső Márta: A helyi ~ek rendszere. Bp., 1977. (A közigazg. fejlesztése) - Bálint Tibor: A m. tanácsrendszer fejlődése. [Bp.], 1984. - Horváth M. Tamás: A tanácsrendszer alakulása és a komm. párt ter. hatalompol-ja, 1948-1988. Bp., 1990. - Kárpátalja: társad-tud. tanulm-ok. Bp-Beregszász, 2005:86. (Svetkó Erzsébet: Kisebbségpol. Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején, 1947-1952) - Szolzsenyicin, A. I.: Együtt. 2. köt. Bp., 2005.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.