🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szkepticizmus
következő 🡲

szkepticizmus (a gör. szkepszisz, 'töprengés, kétkedés, kétely, vizsgálat' szóból): a →dogmatizmussal ellentétes filozófiai magatartás, mely bizonytalan helyzetekben tartózkodik az →ítélettől mindaddig, amíg a kétséges kérdést meg nem vizsgálta. - Az ókori gör. ~ képviselői Pyrrhón (Kr. e. 360-270), az akadémián Arkeszilaosz (315-241) Karneadész (214-129). Az antik ~ legjelentősebb forrása az Alexandriából származott athéni orvos, Sextus Empiricus (Kr. u. 200-250) és Diogenész Laertiosz. - Sextus Empiricus érvei a ~ mellett: 1. a nézetek különbözősége; 2. a kérdések sora végtelen; 3. a tárgy a megismerő alany alkatának megfelelően különböző módokon jelenik meg; 4. egy utolsó állítás követelménye a végtelenbe menő kérdések megállítására önkényes; 5. minden érvelés körkörös: amivel bizonyítunk, az maga is bizonyításra szorul. - Aeneszidemosz (Kr. e. 60 k.) 10 érvet sorol fel: 1. a létezők különbözőek; 2. az emberek különbözőek; 3. az érzékszervek különbözőek; 4. az egyén állapotai különbözőek; 5. a helyzet és a távolság különböző; 6. a tárgyak nem elszigetelten, hanem vegyesen kerülnek elénk; 7. a tárgyak egymással különbözőképpen függenek össze; 8. minden viszonylagos; 9. a megismerés függ a tárgy megtapasztalásának gyakoriságától; 10. a világnézet, vallás, mítosz, szokások, erkölcsök különbözőek. - A gör. szkeptikusok szerint Isten létének dogmatikus bizonyítása többek között azért nem lehetséges, mert a mindenható gondviselés és a világban tapasztalható rossz kizárják egymást. - A módszeres ~ újkori képviselője →Descartes. Az ismeretelméleti ~t gyakran kiterjesztik az →etika és az →erkölcs ter-ére is, aminek eredménye az erkölcsi →relativizmus és →agnoszticizmus. R.Z.

Kecskés 1943:159. - Ricken, Friedo: Antike Skeptiker. München, 1996. - Philosophie des Skepsis. Kiad. Grundmann, Th.-Stüber, K. Paderborn, 1996. - Antik ~. Cicero- és Sextus Empiricus-szövegek. Bp., 1998. - Rokay Zoltán: Filozófiatörténet. Ókor-Középkor. Bp., 2002:133. - Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei. 2. Ford. Rokay Zoltán. Bp., 2007.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.