🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szerda
következő 🡲

szerda (szláv eredetű, 'középső', lat. feria quarta): a →vasárnappal kezdődő ker. →hét 4. napja. - A ~ szót a 13-14. sz: személy- és helységnévként már használták. →Napjelölésként először a →Jókai-kódexben fordul elő (1372/1448). Kk. m. szövegekben előforduló ném. változatai mitchen, mittach, mittichen. Bolygókhoz tartozó neve: dies Mercurii, 'Mercurnak szentelt nap'. - A →Didakhé (VIII,1) szerint böjti nap, mert a hagyomány Júdás árulásának napjának tartja (→nagyszerda). I. Nagy Szt Leó p. (ur. 440-461) idejében már a →kántorböjt egyik napja. A nagyböjt →hamvazószerdával kezdődik. - Sp. hatásra terjedt el újabban (Mo-on a 19. sz. végén) Szt József ~i tiszt-e. Az ortodoxoknál böjti, a gör. kat-oknál bűnbánati nap. Votív miséi az ap-okról, 1920 óta Szt Józsefről, ill. Szt Péter és Pálról. Az ikgr-ban színe a szürke, féme a higany, drágaköve az achát.  T.J.P.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.